حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث رانندگی

حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از نرخ مصوب بیمه مرکزی اعلام شده است. تمامی قیمت های حق بیمه شخص ثالث به ریال می باشد.
جستجو در نوع وسیله نقلیه...توضیحاتحق بیمه
سواریکمتر از چهار سیلندر7,600,000
پیکانچهار سیلندر9,000,000
پرایدچهار سیلندر9,000,000
سپندچهار سیلندر9,000,000
سواریسایر چهار سیلندرها10,580,000
سواریبیش از چهار سیلندرها11,840,000
موتور سیکلتگازی1,888,000
موتور سیکلتدنده ای یک سیلندر2,306,000
موتور سیکلتدو سیلندر و به بالا2,533,000
موتور سیکلتدنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار2,724,000
بارکشتا یک تن9,310,000
بارکشبیش از یک تن تا سه تن11,210,000
بارکشبیش از سه تن تا پنج تن14,190,000
بارکشبیش از پنج تن تا ده تن18,180,000
بارکشبیش از ده تن تا بیست تن21,155,000
بارکشبیش از بیست تن22,420,000
سایرکشاورزی،راه سازی و ساختمانی55,740,000
سایرحمل زباله و خیابان پاک کن ها90,580,000
عمومی7 نفر با احتساب راننده21,790,000
عمومی9 نفر با احتساب راننده22,420,000
ونون با ظرفیت 10 نفره با احتساب راننده22,670,000
مینی بوسمینی بوس 16 نفره با احتساب راننده27,870,000
مینی بوسمینی بوس 21 نفره با احتساب راننده28,950,000
اتوبوساتوبوس 27 نفر با احتساب راننده و کمک42,690,000
اتوبوساتوبوس 40 نفر با احتساب راننده و کمک53,710,000
اتوبوساتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک57,000,000

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون تومان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 210 میلیون تومان
*مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس،تاکسی،کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری،بیست درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری،سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
*درصورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود،پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود،بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می شود.
*به وسایل نقلیه عمومی که متعلق یه بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد با در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.

توضیحات:
  • تعرفه حق بیمه آمبولانس،وسایل نقلیه ویژه حمل خون،حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی،با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل مشابه محاسبه خواهد شد.
  • در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
  • چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
  • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 630,00 هزار تومان، برای اتوبوس و بارکش 210,000 هزار تومان و برای موتورسیکلت 52,500 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
  • بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:
سال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم و به بعد
تخفیف(درصد) 10 15 20 30 40 50 60 70


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی