حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث رانندگی

حق بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از نرخ مصوب بیمه مرکزی اعلام شده است. تمامی قیمت های حق بیمه شخص ثالث به ریال می باشد.
جستجو در نوع وسیله نقلیه...توضیحاتحق بیمه
سواریکمتر از چهار سیلندر6,910,000
پیکانچهار سیلندر8,180,000
پرایدچهار سیلندر8,180,000
سپندچهار سیلندر8,180,000
سواریسایر چهار سیلندرها9,616,000
سواریبیش از چهار سیلندرها10,767,000
موتور سیکلتگازی1,716,000
موتور سیکلتدنده ای یک سیلندر2,096,000
موتور سیکلتدو سیلندر و به بالا2,303,000
موتور سیکلتدنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار2,476,000
بارکشتا یک تن8,464,000
بارکشبیش از یک تن تا سه تن10,191,000
بارکشبیش از سه تن تا پنج تن12,897,000
بارکشبیش از پنج تن تا ده تن16,525,000
بارکشبیش از ده تن تا بیست تن19,231,000
بارکشبیش از بیست تن20,382,000
سایرکشاورزی،راه سازی و ساختمانی5,067,000
سایرحمل زباله و خیابان پاک کن ها8,234,000
عمومی7 نفر با احتساب راننده19,806,000
عمومی9 نفر با احتساب راننده20,382,000
ونون با ظرفیت 10 نفره با احتساب راننده20,612,000
مینی بوسمینی بوس 16 نفره با احتساب راننده25,333,000
مینی بوسمینی بوس 21 نفره با احتساب راننده26,312,000
اتوبوساتوبوس 27 نفر با احتساب راننده و کمک38,806,000
اتوبوساتوبوس 40 نفر با احتساب راننده و کمک48,824,000
اتوبوساتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک51,818,000

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1395 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 2,533/3 میلیون ریال، تعهدات مالی 3/63 میلیون ریال و تعهدات بیمه حوادث راننده 2,533/3 میلیون ریال
*مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس،تاکسی،کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری،بیست درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری،سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
*درصورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود،پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود،بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می شود.
*به وسایل نقلیه عمومی که متعلق یه بیمه گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد با در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.

توضیحات:
  • تعرفه حق بیمه آمبولانس،وسایل نقلیه ویژه حمل خون،حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی،با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل مشابه محاسبه خواهد شد.
  • در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
  • چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
  • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 760,000 ریال،برای اتوبوس و بارکش 2,535,000 ریال و برای موتورسیکلت 632,000 ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه میشود.
  • بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.
جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:
سال دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم و به بعد
تخفیف(درصد) 10 15 20 30 40 50 60 70


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز