نرخ کارمزد بانکی

نرخ کارمزد بانکی در سایت بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. نرخ های کارمزد بانکی به ریال می باشد.
جستجو نوع خدمت ...توضیحاتکارمزد (ریال)
تقاضای عدم پرداخت چک برای هر برگ100,000
صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری100,000
رفع سوء اثر برای هر برگ چک100,000
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب10,000
انتقال وجه از حساب های جاری به وسیله تلفن بانک1,000
صدور چک آمنیبوس50,000
انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری300,000
اخذ اطلاعات جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک50,000
چک های وصولیواگذاری چک های عهده سایر بانک ها10,000
انتقال وجه از سایر حساب ها بابت تامین وجه چک حساب50,000
صدور دسته چک هزینه هر برگ بعلاوه هزینه تمبر چک600,000
ابطال چک جاری به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شدهبدون کارمزد
اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری20,000
افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس اندازبدون کارمزد
افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکزبدون کارمزد
پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب10,000
صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حساب های کوتاه مدت40,000
صدور هر گونه گواهی حساب70,000
صدور گواهی حساب به لاتین150,000
صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت50,000
ارایه صورت حساب سال جاری (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوری هر صفحه5,000
ارایه صورت حساب سال های گذشته (جهت کلیه حساب ها) به صورت حضوریهرصفحه6,000
ارتباط هر حساب جدید یا کارت پس از صدور کارت15,000
فعال سازی حساب راکدهر حساب20,000
انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت به اشخاص ثالث50,000
مسدود نمودن حساب به درخواست مشتری25,000
صدور چک بانکی هر فقره50,000
صدور چک بین بانکی (مشروط به درخواست مشتری)هر فقره50,000
صدور حوالهیک در هزار حواله150,000
ابطال حوالهکارمزد ابطال هر فقره حواله 30 هزار ریال و دریافتی بابت صدور حواله نیز مستد نخواهد شد30,000
چک های بانکی ، بین بانکی مفقودیمقطوع40,000
صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلاتهر فقره50,000
صدور المثنی چک بانکیهر فقره50,000
ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتریهر فقره10,000
صندوق اجاره ای (اجاره بها سالانه، ودیعه)هر سانتی متر مکعب حجم 100000 ریال (حداقل500هزار ریال) همچنین ودیعه اجاره بها 8 باربر مبلغ اجاره بهاء حداقل 4 میلیون ریال100,000
هربار استفاده از صندوقبدون کارمزد
مفقودی کلیدهاکلیه هزینه های مربوط به قفل ها و کلیدها به علاوه 100 هزار ریال100,000
تخلیه و تحویل صندوقبدون کارمزد
نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرریک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال 50,000
پرداخت سود اوراق بهاداربدون کارمزد
استرداد قسمتی از اوراق امانیبدون کارمزد
استرداد تمامی اوراق امانیبدون کارمزد
بازخرید اوراقبدون کارمزد
استرداد اصل اوراق در سررسیدبدون کارمزد
انتقال هر برگ اوراق المثنی اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات25,000
صدور هر برگ اوراق المثنی گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات100,000
سفته، برات و قبوض ثبتی وصولیهر فقره بعلاوه هزینه پست50,000
ابلاغ سفته و براتبرای هر نوبت بعلاوه هزینه پست30,000
واخواست سفتهبابت هر برگ400,000

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی