قیمت محصولات ایران خودرو

قیمت خودرو در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررسی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی بازار آزاد بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت خودرو برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت خودرو است. این قیمت نامه روزانه بروز می شود و می تواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از بخش قیمت های خودرو تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.

همراه مکانیک
جستجو برند خودروجستجو در مدل خودروتوضیحاتقیمت نمایندگیقیمت بازار آزاد
ایران خودرووانت آریسان دوگانه‌ سوز وانت آریسان دوگانه‌ سوز 25,258,00025,900,000
ایران خودروسمند SE . کد 57310 کد 57310 27,594,00029,000,000
ایران خودروسمند LX . کد 29340 کد 29340 30,290,00032,500,000
ایران خودروسمند EF7 . کد 29212 کد 29212 30,130,00032,800,000
ایران خودروسمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 30,243,00032,900,000
ایران خودروسمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 33,016,00034,500,000
ایران خودروسمند سورن ELX سال . کد 57511 سمند سورن ELX سال . کد 57511 36,901,00039,300,000
ایران خودروسمند سورن ELX توربو . کد 58201 سمند سورن ELX توربو . کد 58201 37,995,00041,200,000
ایران خودروسمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 38,661,00041,900,000
ایران خودرودنا با موتور EF7 دنا با موتور EF7 42,549,00043,800,000
ایران خودرودنا پلاس با موتور EF7 دنا پلاس با موتور EF7 00
ایران خودروپژو GLX 405 . کد 25634 پژو GLX 405 . کد 25634 29,038,00029,900,000
ایران خودروپژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 30,806,00031,900,000
ایران خودروپژو SLX 405 . کد 22009 پژو SLX 405 . کد 22009 30,873,00032,000,000
ایران خودروپژو پارس سال . کد 28229 پژو پارس سال . کد 28229 35,652,00037,600,000
ایران خودروپژو پارس سال . کد 28232 پژو پارس سال . کد 28232 35,484,00037,500,000
ایران خودروپژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 36,770,00039,300,000
ایران خودروپژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 36,925,00039,400,000
ایران خودروپژو پارس LX . کد 28512 پژو پارس LX . کد 28512 37,468,20041,500,000
ایران خودروپژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس 37,468,20041,700,000
ایران خودروپژو پارس ELX . کد 21002 پژو پارس ELX . کد 21002 39,093,00042,700,000
ایران خودروپژو پارس اتوماتیک . ELX پژو پارس اتوماتیک . ELX 45,330,00051,000,000
ایران خودروپژو 207 جدید پژو 207 جدید 41,920,00045,000,000
ایران خودروپژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 32,673,00033,700,000
ایران خودروپژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 36,848,00037,700,000
ایران خودروپژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 37,388,00038,600,000
ایران خودروپژو 508 پژو 508 00
ایران خودرورانا LX رانا LX 33,389,00034,500,000
ایران خودرودانگ فنگ S30 اتوماتیک دانگ فنگ S30 اتوماتیک 048,300,000
ایران خودرودانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک 45,300,00050,200,000
ایران خودرورنو تندر پیکاپ رنو تندر پیکاپ 35,465,00036,200,000
ایران خودرورنو تندر E2 رنو تندر E2 37,441,00040,300,000
ایران خودرورنو تندر اتوماتیک E2 رنو تندر اتوماتیک E2 47,352,00049,000,000
ایران خودرورنو کپچر 2016 رنو کپچر 2016 0112,000,000
ایران خودرورنو کپچر 2017 رنو کپچر 2017 109,900,000117,000,000
ایران خودروسوزوکی ویتارا دنده‌ای کلاس 9 سوزوکی ویتارا دنده‌ای کلاس 9 129,166,0000
ایران خودروسوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 135,388,000143,000,000
ایران خودروسوزوکی ویتارا اتومات - آپشن جدید سوزوکی ویتارا اتومات - آپشن جدید 146,900,0000
ایران خودروهایما اس 7 ( S7 ) . فول دنده‌ای هایما اس 7 ( S7 ) . فول دنده‌ای 72,055,00075,000,000
ایران خودروهایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک 79,055,00083,200,000
ایران خودروهایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک 94,900,00097,000,000
ایران خودرووانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون 0108,000,000
ایران خودرووانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون 88,500,00099,000,000
ایران خودرومینی‌بوس آرین مینی‌بوس آرین 119,600,000116,000,000
ایران خودروون وانا ون وانا 105,800,000102,000,000
ایران خودرورنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ 97,000,000 98,300,000
ایران خودرورنو تندر E2 دوگانه سوز 00
ایران خودرورنو تندر E2 41,500,000 36,147,000
ایران خودروتندر E1 32,500,000 31,550,000
ایران خودرورانا TU5 30,400,000 29,500,000
ایران خودروپژو 207 دنده ای0 38,500,000
ایران خودروپژو 207 اتوماتیک 0 45,500,000
ایران خودروپژو 206 صندوقدار تیپ V2 00
ایران خودروپژو 206 صندوقدار تیپ V8 . دو ایربگ 39,300,000 35,944,000
ایران خودروپژو 206 صندوقدار تیپ V8 . تک ایربگ 38,300,000 0
ایران خودروپژو 206 صندوقدار تیپ V9 0 39,500,000
ایران خودروپژو 206 صندوقدار تیپ V20 00
ایران خودروپژو 206 تیپ 6 00
ایران خودروپژو 206 تیپ 5 37,700,000 34,114,000
ایران خودروپژو 206 تیپ 2 00
ایران خودروپژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 50,500,000 0
ایران خودروپژو پارس ELX آپشن جدید 45,900,000 0
ایران خودروپژو پارس ELX 43,100,000 0
ایران خودروپژو پارس LX موتور TU5 39,500,000 33,605,000
ایران خودروپژو پارس سال 34,600,000 0
ایران خودروپژو پارس سال یورو 4 35,200,000 32,328,000
ایران خودروپژو پارس معمولی دوگانه سوز 37,000,000 31,285,000
ایران خودروپژو SLX 405 استاندارد یورو 2 27,000,000 23,110,000
ایران خودروپژو SLX 405 موتور TU5 33,400,000 29,000,000
ایران خودروپژو GLX 405 دوگانه سوز 31,900,000 29,110,000
ایران خودروپژو GLX 405 یورو 4 28,000,000 26,707,000
ایران خودروسمند سریر 00
ایران خودروسمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 32,100,000 32,028,000
ایران خودروسمند EF7 دوگانه سوز 32,400,000 29,865,000
ایران خودروسمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 27,900,000 27,947,000
ایران خودروسمند EF7 مالتی پلکس 26,700,000 24,530,000
ایران خودروسمند EF7 بدون مالتی پلکس 26,500,000 24,280,000
ایران خودروسمند سورن ELX موتور EF7 37,000,000 33,126,000
ایران خودروسمند سورن ELX تریم بژ 35,500,000 32,000,000
ایران خودروسمند سورن ELX 31,300,000 28,500,000
ایران خودروسمند سورن ELX رینگ معمولی 35,400,000 0
ایران خودروسمند سورنMUX رینگ معمولی 29,400,000 26,500,000
ایران خودروسمند سورن MUX 31,000,000 26,850,000
ایران خودروسمند LX یورو 4 29,200,000 29,448,000
ایران خودروسمند LX 28,300,000 24,800,000
ایران خودروسمند LX دوگانه سوز 31,300,000 0
ایران خودروسمند SE 24,300,000 20,620,000
ایران خودروپژو روآ سال دوگانه سوز سفارشی 00
ایران خودروپژو روآ سال سفارشی 00
ایران خودرووانت باردو یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز 14,100,000 14,292,000
ایران خودرووانت باردو سپر جدید.دوگانه سوز 13,500,000 12,820,000
ایران خودرووانت باردو دوگانه سوز 13,100,000 12,310,000
ایران خودرووانت باردو یورو 4 .سپر جدید 12,900,000 12,342,000
ایران خودرووانت باردو سپر جدید 11,900,000 10,870,000
ایران خودرووانت باردو 15,300,000 0

لیست خودروهای ایران خودروهر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز