قیمت قارچ

جستجو نوع قارچ...وزنقیمت (تومان)
قارچ دکمه ای پشت بسته فلههر کیلو 6,900
قارچ قهوه ای دکمه ای فله ( Brown )هر کیلو 7,400
قارچ دکمه ای پشت باز فلههر کیلو 5,600
قارچ صدفی فلههر کیلو 9,000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 3,300
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 5,000
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 6,500
قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی 2,200
قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی 4,200
قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی 7,900
قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی 9,000
قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی اسلایس شده 3,200
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی اسلایس شده 6,000
قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده 9,900
جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم 3,000
جوانه شبدر بسته بندی بالای250 گرم 2,800
جوانه یونجه(آلفا) بسته بندی بالای200 گرم 3,000
جوانه گندم بسته بندی بالای200 گرم 1,600
جوانه مخلوط بسته بندی بالای200 گرم 3,200
جوانه ماش بسته بالای 200گرم 2,400
جوانه شبدربسته بالای 200گرم 2,400


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز