قیمت دلار و ارز

قیمت دلار و ارز به صورت لحظه ای از صرافی های مختلف و معتبر اخذ می شود و در جداول مختلف با ذکر منبع ارائه می شوند. همچنین خبرنگاران روزنامه با مراجعه به بازار قیمت دلار و ارز را اخذ کرده و متوسط قیمت دلار، یورو، پوند و درهم را در حدولی جداگانه به صورت روزانه ارائه می کنند.
نماد ارزخریدفروش
USD - دلار امریکا3,8903,898
EUR - یورو اروپا4,6704,691
GBP - پوند انگلیس5,2155,255
CAD - دلار کانادا3,2153,250
AUD - دلار استرالیا3,1503,190
CHF - فرانک سوئیس4,0604,100
JPY - ین ژاپن346351
SEK - کرون سوئد482487
DKK - کرون دانمارک616621
NOK - کرون نروژ490495
AED - درهم امارات1,0631,069
TRY - لیر ترکیه1,1251,140
MYR - رینگیت مالزی940970
CNY - یوان چین595625
THB - بت تایلند118123
INR - روپیه هند5964

استعلام قیمت لحظه ای دلار آمریکا
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۸۸۵ ۳۸۹۵ ۳۸۸۳ ۳۸۹۳

صرافی المپیک

۳۸۹۰ ۳۹۰۳ ۳۸۹۰ ۳۹۰۰

صرافی کاسپین

۳۸۸۲ ۳۹۰۲ ۳۸۸۵ ۳۹۰۳

صرافی رویال

۳۸۸۸ ۳۸۹۸ ۳۸۹۰ ۳۸۹۹
میانگین ۳۸۸۶ ۳۹۰۰ ۳۸۸۷ ۳۸۹۹

استعلام قیمت لحظه ای یورو
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۶۸۸ ۴۷۰۸ ۴۶۷۰ ۴۶۸۵

صرافی المپیک

۴۶۸۵ ۴۷۱۰ ۴۶۶۵ ۴۶۹۰

صرافی کاسپین

۴۶۷۰ ۴۷۰۵ ۴۶۵۵ ۴۶۹۵

صرافی رویال

۴۶۸۰ ۴۷۱۰ ۴۶۶۰ ۴۶۹۵
میانگین ۴۶۸۱ ۴۷۰۸ ۴۶۶۳ ۴۶۹۱

استعلام قیمت لحظه ای درهم امارات
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۰۶۲ ۱۰۷۰ ۱۰۶۲ ۱۰۶۹

صرافی المپیک

۱۰۶۳ ۱۰۷۲ ۱۰۶۳ ۱۰۷۲

صرافی کاسپین

۱۰۵۸ ۱۰۷۴ ۱۰۵۹ ۱۰۷۵

صرافی رویال

۱۰۶۰ ۱۰۶۷ ۱۰۶۰ ۱۰۶۸
میانگین ۱۰۶۱ ۱۰۷۱ ۱۰۶۱ ۱۰۷۱

استعلام قیمت لحظه ای پوند انگلستان
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۵۲۲۰ ۵۲۶۰ ۵۲۳۰ ۵۲۶۰

صرافی المپیک

۵۲۲۵ ۵۲۵۰ ۵۲۲۰ ۵۲۶۰

صرافی کاسپین

- - - -

صرافی رویال

۵۲۱۵ ۵۲۶۵ ۵۲۱۰ ۵۲۶۰
میانگین ۵۲۲۰ ۵۲۵۸ ۵۲۲۰ ۵۲۶۰

استعلام قیمت لحظه ای دلار کانادا
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۲۱۲ ۳۲۳۲ ۳۲۱۵ ۳۲۳۵

صرافی المپیک

۳۲۱۵ ۳۲۳۵ ۳۲۱۰ ۳۲۳۰

صرافی کاسپین

۳۲۱۰ ۳۲۴۰ ۳۲۰۰ ۳۲۵۰

صرافی رویال

۳۲۱۰ ۳۲۴۰ ۳۲۰۵ ۳۲۴۵
میانگین ۳۲۱۲ ۳۲۳۷ ۳۲۰۸ ۳۲۴۰

استعلام قیمت لحظه ای دلار استرالیا
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۱۴۰ ۳۱۷۰ ۳۱۵۵ ۳۱۹۵

صرافی المپیک

۳۱۵۰ ۳۱۸۵ ۳۱۴۵ ۳۱۸۰

صرافی کاسپین

۳۱۴۵ ۳۱۹۵ ۳۱۵۰ ۳۱۹۰

صرافی رویال

۳۱۵۰ ۳۱۹۰ ۳۱۶۰ ۳۱۹۵
میانگین ۳۱۴۶ ۳۱۸۵ ۳۱۵۳ ۳۱۹۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (جدید)
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۲۳۳۰۰۰ ۱۲۴۳۰۰۰ ۱۲۳۲۰۰۰ ۱۲۴۲۰۰۰

صرافی المپیک

۱۲۳۵۰۰۰ ۱۲۴۲۰۰۰ ۱۲۳۳۰۰۰ ۱۲۳۹۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۱۹۱۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰

صرافی رویال

۱۲۳۰۰۰۰ ۱۲۴۵۰۰۰ ۱۲۳۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰
میانگین ۱۲۲۲۲۵۰ ۱۲۳۳۷۵۰ ۱۲۲۵۰۰۰ ۱۲۳۶۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (قدیم)
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۲۳۳۰۰۰ ۱۲۴۳۰۰۰ ۱۲۳۲۰۰۰ ۱۲۴۲۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۱۹۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۲۳۲۰۰۰ ۱۲۴۲۰۰۰ ۱۲۳۱۰۰۰ ۱۲۴۵۰۰۰

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۱۲۲۰۰۰۰ ۱۲۳۰۰۰۰ ۱۲۱۸۳۳۳ ۱۲۲۹۰۰۰

استعلام قیمت لحظه ای نیم سکه بهار آزادی
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۶۲۵۰۰۰ ۶۳۵۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰ ۶۳۵۰۰۰

صرافی المپیک

۶۲۳۰۰۰ ۶۳۳۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰ ۶۳۴۰۰۰

صرافی کاسپین

۶۲۳۰۰۰ ۶۳۶۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰

صرافی رویال

۶۲۰۰۰۰ ۶۳۵۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰
میانگین ۶۲۲۷۵۰ ۶۳۴۷۵۰ ۶۲۵۰۰۰ ۶۳۷۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای ربع سکه بهار آزادی
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۴۵۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰

صرافی المپیک

۳۴۳۰۰۰ ۳۵۳۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۳۴۰۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰ ۳۴۱۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰

صرافی رویال

۳۴۰۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰
میانگین ۳۴۲۰۰۰ ۳۵۴۲۵۰ ۳۴۱۵۰۰ ۳۵۳۵۰۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه یک گرمی‌
نام صرافی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۲۳۳۰۰ ۱۲۴۳۰۰ ۱۲۳۲۰۰ ۱۲۴۲۰۰

صرافی المپیک

۲۴۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۲۴۱۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰

صرافی رویال

۲۳۸۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰
میانگین ۲۱۱۳۲۵ ۲۱۸۵۷۵ ۲۱۱۳۰۰ ۲۱۸۵۵۰هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز