قیمت دلار و ارز

قیمت دلار و ارز امروز به صورت لحظه ای از صرافی های مختلف و معتبر اخذ می شود و در جداول مختلف با ذکر منبع ارائه می شوند. همچنین خبرنگاران روزنامه فرصت امروز با مراجعه به بازار قیمت دلار و ارز را اخذ کرده و متوسط قیمت دلار، یورو، پوند و درهم را در جدول اول جداگانه به صورت روزانه ارائه می کنند.
نماد ارزخریدفروش
USD - دلار امریکا4,0874,097
EUR - یورو اروپا4,8504,870
GBP - پوند انگلیس5,4755,515
CAD - دلار کانادا3,2653,285
AUD - دلار استرالیا3,1803,205
CHF - فرانک سوئیس4,1704,200
JPY - ین ژاپن363368
SEK - کرون سوئد480488
DKK - کرون دانمارک638646
NOK - کرون نروژ485495
AED - درهم امارات1,1201,130
TRY - لیر ترکیه1,0501,070
MYR - رینگیت مالزی9851,005
CNY - یوان چین628640
THB - بت تایلند126129
INR - روپیه هند6265

استعلام قیمت لحظه ای دلار آمریکا
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۰۸۱ ۴۰۹۱ ۴۰۸۳ ۴۰۹۳

صرافی المپیک

۴۰۸۵ ۴۰۹۸ ۴۰۸۸ ۴۰۹۸

صرافی کاسپین

۴۰۸۵ ۴۱۰۵ ۴۰۸۳ ۴۱۰۰

صرافی رویال

۴۰۸۸ ۴۰۹۸ ۴۰۸۰ ۴۰۸۸
میانگین ۴۰۸۵ ۴۰۹۸ ۴۰۸۴ ۴۰۹۵

استعلام قیمت لحظه ای یورو
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۸۴۵ ۴۸۶۵ ۴۸۵۰ ۴۸۶۵

صرافی المپیک

۴۸۳۰ ۴۸۵۵ ۴۸۴۵ ۴۸۷۰

صرافی کاسپین

۴۸۴۰ ۴۸۷۰ ۴۸۵۵ ۴۸۸۰

صرافی رویال

۴۸۴۰ ۴۸۶۷ ۴۸۵۰ ۴۸۷۵
میانگین ۴۸۳۹ ۴۸۶۴ ۴۸۵۰ ۴۸۷۳

استعلام قیمت لحظه ای درهم امارات
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۱۸ ۱۱۳۰ ۱۱۱۸ ۱۱۳۰

صرافی المپیک

۱۱۲۲ ۱۱۲۹ ۱۱۲۶ ۱۱۳۲

صرافی کاسپین

۱۱۲۰ ۱۱۳۲ ۱۱۲۵ ۱۱۳۷

صرافی رویال

۱۱۲۰ ۱۱۳۰ ۱۱۲۴ ۱۱۳۴
میانگین ۱۱۲۰ ۱۱۳۰ ۱۱۲۳ ۱۱۳۳

استعلام قیمت لحظه ای پوند انگلستان
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۵۴۷۰ ۵۵۲۰ ۵۴۷۰ ۵۵۱۰

صرافی المپیک

۵۴۸۶ ۵۵۱۵ ۵۴۹۰ ۵۵۲۰

صرافی کاسپین

۵۴۷۰ ۵۵۱۰ ۵۴۹۰ ۵۵۲۵

صرافی رویال

۵۴۶۵ ۵۵۱۵ ۵۴۸۰ ۵۵۳۵
میانگین ۵۴۷۳ ۵۵۱۵ ۵۴۸۳ ۵۵۲۳

استعلام قیمت لحظه ای دلار کانادا
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۲۶۰ ۳۲۷۵ ۳۲۷۰ ۳۲۸۵

صرافی المپیک

۳۲۵۵ ۳۲۸۰ ۳۲۵۵ ۳۲۸۰

صرافی کاسپین

۳۲۶۰ ۳۲۸۰ ۳۲۶۰ ۳۲۸۵

صرافی رویال

۳۲۵۰ ۳۲۸۵ ۳۲۶۰ ۳۲۸۵
میانگین ۳۲۵۶ ۳۲۸۰ ۳۲۶۱ ۳۲۸۴

استعلام قیمت لحظه ای دلار استرالیا
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۱۸۰ ۳۲۰۵ ۳۱۹۰ ۳۲۱۰

صرافی المپیک

۳۱۶۵ ۳۱۹۰ ۳۱۷۵ ۳۲۰۰

صرافی کاسپین

۳۱۸۰ ۳۲۰۵ ۳۱۹۰ ۳۲۱۵

صرافی رویال

۳۱۷۰ ۳۲۰۵ ۳۱۸۵ ۳۲۱۵
میانگین ۳۱۷۴ ۳۲۰۱ ۳۱۸۵ ۳۲۱۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (جدید)
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۴۲۵۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰

صرافی المپیک

۱۴۱۶۰۰۰ ۱۴۲۳۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۳۴۸۰۰۰ ۱۳۷۲۰۰۰ ۱۳۳۳۰۰۰ ۱۳۵۷۰۰۰

صرافی رویال

۱۴۱۸۰۰۰ ۱۴۳۸۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰
میانگین ۱۴۰۱۷۵۰ ۱۴۱۸۲۵۰ ۱۴۰۴۵۰۰ ۱۴۲۱۷۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (قدیم)
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۴۲۵۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰

صرافی المپیک

۱۳۵۵۰۰۰ ۱۳۶۵۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰ ۱۳۷۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۴۲۰۰۰۰ ۱۴۳۹۰۰۰ ۱۴۰۸۰۰۰ ۱۴۲۳۰۰۰

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۱۴۶۶۷ ۱۳۹۷۶۶۷ ۱۴۱۱۰۰۰

استعلام قیمت لحظه ای نیم سکه بهار آزادی
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۷۰۸۰۰۰ ۷۲۳۰۰۰ ۷۰۷۰۰۰ ۷۲۲۰۰۰

صرافی المپیک

۷۰۵۰۰۰ ۷۱۵۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۷۰۳۰۰۰ ۷۲۲۰۰۰ ۶۹۳۰۰۰ ۷۱۲۰۰۰

صرافی رویال

۷۰۵۰۰۰ ۷۲۳۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰ ۷۲۵۰۰۰
میانگین ۷۰۵۲۵۰ ۷۲۰۷۵۰ ۷۰۵۰۰۰ ۷۲۲۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای ربع سکه بهار آزادی
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۹۳۰۰۰ ۴۰۸۰۰۰ ۳۹۸۰۰۰ ۴۱۳۰۰۰

صرافی المپیک

۳۹۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۱۵۰۰۰

صرافی کاسپین

۳۹۳۰۰۰ ۴۱۲۰۰۰ ۳۸۸۰۰۰ ۴۰۷۰۰۰

صرافی رویال

۳۹۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰
میانگین ۳۹۱۵۰۰ ۴۰۷۵۰۰ ۳۹۴۰۰۰ ۴۱۱۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه یک گرمی‌
نام صرافی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

- - - -

صرافی المپیک

۲۶۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۲۴۸۰۰۰ ۲۶۷۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰ ۲۶۶۰۰۰

صرافی رویال

۲۵۵۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰
میانگین ۲۵۴۳۳۳ ۲۶۷۳۳۳ ۲۵۴۳۳۳ ۲۶۷۰۰۰هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز