قیمت دلار و ارز

قیمت دلار و ارز به صورت لحظه ای از صرافی های مختلف و معتبر اخذ می شود و در جداول مختلف با ذکر منبع ارائه می شوند. همچنین خبرنگاران روزنامه با مراجعه به بازار قیمت دلار و ارز را اخذ کرده و متوسط قیمت دلار، یورو، پوند و درهم را در حدولی جداگانه به صورت روزانه ارائه می کنند.
نماد ارزخریدفروش
USD - دلار امریکا3,7313,741
EUR - یورو اروپا4,2164,226
GBP - پوند انگلیس4,8294,869
CAD - دلار کانادا2,8202,850
AUD - دلار استرالیا2,8402,879
CHF - فرانک سوئیس3,8403,871
JPY - ین ژاپن335,000345,000
SEK - کرون سوئد422432
DKK - کرون دانمارک553563
NOK - کرون نروژ435442
AED - درهم امارات1,0291,038
TRY - لیر ترکیه1,0651,080
MYR - رینگیت مالزی865890
CNY - یوان چین559579
THB - بت تایلند110115
INR - روپیه هند5458

استعلام قیمت لحظه ای دلار آمریکا
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۷۲۵ ۳۷۳۵ ۳۷۲۵ ۳۷۳۵

صرافی المپیک

۳۷۳۱ ۳۷۳۷ ۳۷۳۳ ۳۷۳۹

صرافی کاسپین

۳۷۲۳ ۳۷۴۳ ۳۷۲۵ ۳۷۴۵

صرافی رویال

۳۷۲۰ ۳۷۲۸ ۳۷۳۵ ۳۷۴۷
میانگین ۳۷۲۵ ۳۷۳۶ ۳۷۳۰ ۳۷۴۲

استعلام قیمت لحظه ای یورو
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۲۱۷ ۴۲۳۷ ۴۲۰۵ ۴۲۲۵

صرافی المپیک

۴۲۱۸ ۴۲۳۸ ۴۲۱۰ ۴۲۲۸

صرافی کاسپین

۴۲۱۵ ۴۲۴۵ ۴۲۱۰ ۴۲۳۵

صرافی رویال

۴۲۲۰ ۴۲۴۵ ۴۲۰۵ ۴۲۳۵
میانگین ۴۲۱۸ ۴۲۴۱ ۴۲۰۸ ۴۲۳۱

استعلام قیمت لحظه ای درهم امارات
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۰۲۷ ۱۰۳۷ ۱۰۲۸ ۱۰۳۸

صرافی المپیک

۱۰۳۱ ۱۰۳۷ ۱۰۳۱ ۱۰۳۷

صرافی کاسپین

۱۰۲۳ ۱۰۴۳ ۱۰۲۳ ۱۰۴۳

صرافی رویال

۱۰۲۵ ۱۰۳۸ ۱۰۳۰ ۱۰۴۰
میانگین ۱۰۲۷ ۱۰۳۹ ۱۰۲۸ ۱۰۴۰

استعلام قیمت لحظه ای پوند انگلستان
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۸۳۰ ۴۸۷۰ ۴۸۳۰ ۴۸۷۰

صرافی المپیک

۴۸۵۰ ۴۸۷۸ ۴۸۴۰ ۴۸۷۰

صرافی کاسپین

- - - -

صرافی رویال

۴۸۳۵ ۴۸۸۰ ۴۸۳۵ ۴۸۸۰
میانگین ۴۸۳۸ ۴۸۷۶ ۴۸۳۵ ۴۸۷۳

استعلام قیمت لحظه ای دلار کانادا
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۸۵۰ ۲۸۷۰ ۲۸۳۰ ۲۸۵۵

صرافی المپیک

۲۸۴۰ ۲۸۷۰ ۲۸۳۵ ۲۸۵۵

صرافی کاسپین

۲۸۲۵ ۲۸۶۵ ۲۸۲۵ ۲۸۶۵

صرافی رویال

۲۸۲۵ ۲۸۶۵ ۲۸۱۰ ۲۸۶۰
میانگین ۲۸۳۵ ۲۸۶۸ ۲۸۲۵ ۲۸۵۹

استعلام قیمت لحظه ای دلار استرالیا
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۸۴۰ ۲۸۷۵ ۲۸۴۰ ۲۸۸۰

صرافی المپیک

۲۸۵۵ ۲۸۸۰ ۲۸۵۵ ۲۸۷۵

صرافی کاسپین

۲۸۳۵ ۲۸۸۵ ۲۸۳۵ ۲۸۸۵

صرافی رویال

۲۸۳۰ ۲۸۸۰ ۲۸۳۰ ۲۸۸۰
میانگین ۲۸۴۰ ۲۸۸۰ ۲۸۴۰ ۲۸۸۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (جدید)
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۹۷۰۰۰ ۱۲۰۴۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۱۵۸۰۰۰ ۱۱۸۲۰۰۰ ۱۱۵۸۰۰۰ ۱۱۸۲۰۰۰

صرافی رویال

۱۱۹۰۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۹۰۰۰
میانگین ۱۱۸۴۵۰۰ ۱۲۰۰۵۰۰ ۱۱۸۵۲۵۰ ۱۲۰۱۵۰۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (قدیم)
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۶۵۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۹۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۱۹۰۰۰۰ ۱۲۰۹۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۱۱۸۲۶۶۷ ۱۲۰۰۶۶۷ ۱۱۸۶۶۶۷ ۱۲۰۴۶۶۷

استعلام قیمت لحظه ای نیم سکه بهار آزادی
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۶۴۱۰۰۰ ۶۵۶۰۰۰ ۶۴۳۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰

صرافی المپیک

۶۴۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۳۵۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۶۳۹۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰ ۶۴۱۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰

صرافی رویال

۶۴۰۰۰۰ ۶۵۵۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۸۰۰۰
میانگین ۶۴۰۰۰۰ ۶۵۴۷۵۰ ۶۳۹۷۵۰ ۶۵۶۵۰۰

استعلام قیمت لحظه ای ربع سکه بهار آزادی
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۶۴۰۰۰ ۳۷۹۰۰۰ ۳۶۴۰۰۰ ۳۷۹۰۰۰

صرافی المپیک

۳۶۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۳۷۱۰۰۰

صرافی کاسپین

۳۶۲۰۰۰ ۳۸۱۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰ ۳۸۱۰۰۰

صرافی رویال

۳۶۰۰۰۰ ۳۷۶۰۰۰ ۳۵۴۰۰۰ ۳۷۴۰۰۰
میانگین ۳۶۱۵۰۰ ۳۷۶۵۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۳۷۶۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه یک گرمی‌
نام صرافی پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۹۳۰۰ ۱۲۰۸۰۰ ۱۱۹۵۰۰ ۱۲۱۰۰۰

صرافی المپیک

۲۵۰۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰

صرافی کاسپین

۲۴۳۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰ ۲۴۳۰۰۰ ۲۶۲۰۰۰

صرافی رویال

۲۵۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰
میانگین ۲۱۵۵۷۵ ۲۲۵۲۰۰ ۲۱۴۳۷۵ ۲۲۴۷۵۰هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز