قیمت دلار و ارز

قیمت دلار و ارز به صورت لحظه ای از صرافی های مختلف و معتبر اخذ می شود و در جداول مختلف با ذکر منبع ارائه می شوند. همچنین خبرنگاران روزنامه با مراجعه به بازار قیمت دلار و ارز را اخذ کرده و متوسط قیمت دلار، یورو، پوند و درهم را در حدولی جداگانه به صورت روزانه ارائه می کنند.
نماد ارزخریدفروش
USD - دلار امریکا3,7633,773
EUR - یورو اروپا4,4164,434
GBP - پوند انگلیس4,8704,900
CAD - دلار کانادا3,0493,069
AUD - دلار استرالیا2,9352,975
CHF - فرانک سوئیس3,9804,010
JPY - ین ژاپن335341
SEK - کرون سوئد449454
DKK - کرون دانمارک578585
NOK - کرون نروژ459463
AED - درهم امارات1,0251,030
TRY - لیر ترکیه1,0821,097
MYR - رینگیت مالزی895915
CNY - یوان چین560580
THB - بت تایلند113117
INR - روپیه هند5558

استعلام قیمت لحظه ای دلار آمریکا
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۷۶۰ ۳۷۷۰ ۳۷۶۲ ۳۷۷۲

صرافی المپیک

۳۷۶۳ ۳۷۷۵ ۳۷۶۴ ۳۷۷۴

صرافی کاسپین

۳۷۵۸ ۳۷۷۸ ۳۷۶۰ ۳۷۸۰

صرافی رویال

۳۷۶۳ ۳۷۷۰ ۳۷۶۳ ۳۷۷۰
میانگین ۳۷۶۱ ۳۷۷۳ ۳۷۶۲ ۳۷۷۴

استعلام قیمت لحظه ای یورو
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۴۰۷ ۴۴۲۷ ۴۴۰۰ ۴۴۳۰

صرافی المپیک

۴۴۱۲ ۴۴۳۰ ۴۴۱۰ ۴۴۳۰

صرافی کاسپین

۴۴۱۰ ۴۴۴۰ ۴۴۰۰ ۴۴۴۰

صرافی رویال

۴۴۰۷ ۴۴۲۸ ۴۴۰۰ ۴۴۴۰
میانگین ۴۴۰۹ ۴۴۳۱ ۴۴۰۳ ۴۴۳۵

استعلام قیمت لحظه ای درهم امارات
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۰۱۹ ۱۰۲۹ ۱۰۲۰ ۱۰۳۰

صرافی المپیک

۱۰۲۵ ۱۰۳۱ ۱۰۲۵ ۱۰۳۱

صرافی کاسپین

۱۰۲۰ ۱۰۳۵ ۱۰۲۱ ۱۰۳۷

صرافی رویال

۱۰۲۰ ۱۰۲۹ ۱۰۲۵ ۱۰۳۲
میانگین ۱۰۲۱ ۱۰۳۱ ۱۰۲۳ ۱۰۳۳

استعلام قیمت لحظه ای پوند انگلستان
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۴۸۶۰ ۴۹۰۰ ۴۸۶۵ ۴۹۰۵

صرافی المپیک

۴۸۷۲ ۴۹۰۰ ۴۸۷۵ ۴۹۱۰

صرافی کاسپین

- - - -

صرافی رویال

۴۸۶۰ ۴۸۹۵ ۴۸۸۰ ۴۹۱۵
میانگین ۴۸۶۴ ۴۸۹۸ ۴۸۷۳ ۴۹۱۰

استعلام قیمت لحظه ای دلار کانادا
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۰۷۰ ۳۱۰۰ ۳۰۴۰ ۳۰۶۵

صرافی المپیک

۳۰۶۰ ۳۱۱۰ ۳۰۴۵ ۳۰۶۸

صرافی کاسپین

۳۰۴۵ ۳۰۷۵ ۳۰۳۵ ۳۰۸۵

صرافی رویال

۳۰۷۰ ۳۱۰۰ ۳۰۴۰ ۳۰۶۵
میانگین ۳۰۶۱ ۳۰۹۶ ۳۰۴۰ ۳۰۷۱

استعلام قیمت لحظه ای دلار استرالیا
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۲۹۴۰ ۲۹۷۰ ۲۹۳۵ ۲۹۷۵

صرافی المپیک

۲۹۵۰ ۲۹۷۵ ۲۹۵۲ ۲۹۷۸

صرافی کاسپین

۲۹۳۰ ۲۹۸۰ ۲۹۳۰ ۲۹۸۰

صرافی رویال

۲۹۲۵ ۲۹۷۵ ۲۹۳۰ ۲۹۷۵
میانگین ۲۹۳۶ ۲۹۷۵ ۲۹۳۷ ۲۹۷۷

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (جدید)
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۱۹۹۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۰۴۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۱۴۵۰۰۰ ۱۱۶۹۰۰۰ ۱۱۴۶۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰

صرافی رویال

۱۱۹۰۰۰۰ ۱۲۰۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰
میانگین ۱۱۸۰۷۵۰ ۱۱۹۶۵۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۲۰۰۵۰۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی (قدیم)
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۹۳۰۰۰ ۱۲۰۸۰۰۰ ۱۱۹۹۰۰۰ ۱۲۱۴۰۰۰

صرافی المپیک

۱۱۶۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰ ۱۱۶۸۰۰۰

صرافی کاسپین

۱۱۹۱۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰ ۱۱۹۷۰۰۰ ۱۲۱۶۰۰۰

صرافی رویال

- - - -
میانگین ۱۱۸۱۳۳۳ ۱۱۹۶۰۰۰ ۱۱۸۵۳۳۳ ۱۱۹۹۳۳۳

استعلام قیمت لحظه ای نیم سکه بهار آزادی
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۶۰۷۰۰۰ ۶۲۲۰۰۰ ۶۰۸۰۰۰ ۶۲۳۰۰۰

صرافی المپیک

۶۱۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۶۱۱۰۰۰ ۶۲۱۰۰۰

صرافی کاسپین

۶۰۵۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰ ۶۰۵۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰

صرافی رویال

۶۰۷۰۰۰ ۶۲۲۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰
میانگین ۶۰۷۲۵۰ ۶۲۲۰۰۰ ۶۰۸۵۰۰ ۶۲۳۲۵۰

استعلام قیمت لحظه ای ربع سکه بهار آزادی
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۳۴۸۰۰۰ ۳۶۳۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰

صرافی المپیک

۳۵۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۳۵۲۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰

صرافی کاسپین

۳۴۶۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰ ۳۴۶۰۰۰ ۳۶۵۰۰۰

صرافی رویال

۳۴۸۰۰۰ ۳۶۲۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۶۳۰۰۰
میانگین ۳۴۸۰۰۰ ۳۶۲۵۰۰ ۳۴۹۰۰۰ ۳۶۳۷۵۰

استعلام قیمت لحظه ای سکه یک گرمی‌
نام صرافی یکشنبه‌ ۱ مرداد ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
خرید فروش خرید فروش

صرافی قرن

۱۱۹۳۰۰ ۱۲۰۸۰۰ ۱۱۹۹۰۰ ۱۲۱۴۰۰

صرافی المپیک

۲۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰

صرافی کاسپین

۲۳۳۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۳۳۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰

صرافی رویال

۲۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۵۱۰۰۰
میانگین ۲۰۸۰۷۵ ۲۱۸۲۰۰ ۲۰۸۹۷۵ ۲۱۸۶۰۰هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز