قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 8,100
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 9,500
مغز ران با پوست 10,600
مغز ران بدون پوست 11,300
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 10,400
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 11,500
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال 9,700
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 10,400
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 10,550
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 8,700
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 10,000
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) 8,400
بال کبابی زعفرانی(بدون نوک بال) 8,400
بازوی کبابی ساده 9,600
بازوی کبابی زعفرانی 9,600
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,000
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,000
فیله مرغ 15,200
فیله مرغ زعفرانی 15,200
گردن مرغ بدون پوست 2,800
شنیتسل بدون آرد 13,500
شنیتسل با آرد 12,000
جوجه چینی 13,900
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 14,800
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی 14,600
جوجه کباب بااستخوان ساده 10,600
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 10,600
پا چینی 10 عددی مرغ 8,700
مرغ کنتاکی 8,700
سینه مرغ سوخاری 8,700
دل مرغ پاک کرده 6,900
جگر مرغ 4,300
سنگدان مرغ 4,300
پای مرغ 3,700
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 15,500
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 12,800
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 8,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 15,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 12,200
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 7,800
کبک منجمدبسته1000گرمی 31,000
کبک منجمدبسته800گرمی 25,000
کبک منجمدبسته500گرمی 16,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 30,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 15,500
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 5,500
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 6,350
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,370
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 6,470
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای 6,550
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,570
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 6,670


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز