قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 8,550
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 10,100
مغز ران با پوست 11,250
مغز ران بدون پوست 12,000
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 11,000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 12,200
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال 10,300
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 11,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 11,200
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 9,200
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 10,650
بال کبابی ساده -بدون نوک بال 8,900
بال کبابی زعفرانی-بدون نوک بال 8,900
بازوی کبابی ساده 10,200
بازوی کبابی زعفرانی 10,200
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,550
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,550
فیله مرغ 16,150
فیله مرغ زعفرانی 16,150
گردن مرغ بدون پوست 3,000
شنیتسل بدون آرد 14,300
شنیتسل با آرد 12,700
جوجه چینی 14,700
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 15,750
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی 15,750
جوجه کباب بااستخوان ساده 11,250
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,250
پا چینی 10 عددی مرغ 9,200
مرغ کنتاکی 9,300
سینه مرغ سوخاری 9,300
دل مرغ پاک کرده 7,200
جگر مرغ 4,400
سنگدان مرغ 4,400
پای مرغ 3,700
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 15,500
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 12,800
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 8,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 15,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 12,200
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 7,800
کبک منجمدبسته1000گرمی 31,000
کبک منجمدبسته800گرمی 25,000
کبک منجمدبسته500گرمی 16,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 30,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 15,500
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 5,900
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 6,750
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,800
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی شکم خالی 7,800
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای 6,950
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 8,240
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 7,270


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز