قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 7,950
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 9,400
مغز ران با پوست 10,500
مغز ران بدون پوست 11,150
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 10,250
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 11,300
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال 9,600
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 10,250
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 10,400
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 8,600
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 9,900
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) 8,250
بال کبابی زعفرانی(بدون نوک بال) 8,250
بازوی کبابی ساده 9,500
بازوی کبابی زعفرانی 9,500
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 8,900
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 8,900
فیله مرغ 15,000
فیله مرغ زعفرانی 15,000
گردن مرغ بدون پوست 2,900
شنیتسل بدون آرد 13,300
شنیتسل با آرد 11,800
جوجه چینی 13,700
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 14,600
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی 14,600
جوجه کباب بااستخوان ساده 10,500
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 10,500
پا چینی 10 عددی مرغ 8,500
مرغ کنتاکی 8,500
سینه مرغ سوخاری 8,500
دل مرغ پاک کرده 7,000
جگر مرغ 4,400
سنگدان مرغ 4,400
پای مرغ 3,800
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 15,500
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 12,800
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 8,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 15,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 12,200
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 7,800
کبک منجمدبسته1000گرمی 31,000
کبک منجمدبسته800گرمی 25,000
کبک منجمدبسته500گرمی 16,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 30,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 15,500
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 5,500
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 6,250
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,240
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 6,370
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای 6,450
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 7,440
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 6,570


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز