قیمت آهن آلات

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن287,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن320,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن395,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن468,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن805,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن855,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن981,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,178,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,270,000
هر کیلو میلگرد 6.5 1,880
هر کیلو میلگرد 8 قزوین1,900
هر کیلو میلگرد 10 قزوین1,820
هر کیلو میلگرد 12 قزوین1,820
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور1,865
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی2,470
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی2,570
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی2,570
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی2,570
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی2,500
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی2,570
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی2,500
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی2,470
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی2,470
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی2,470
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی2,470
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی2,490
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی2,470
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی2,470
هر کیلو ناودانی 6.5 1,920
هر کیلو ناودانی 8 1,920
هر کیلو ناودانی 10 1,920
هر کیلو ناودانی 12 1,920
هر کیلو ناودانی 14 1,930
هر کیلو ناودانی 16 1,930
هر کیلو ناودانی 18 2,430
هر کیلو ناودانی 20 2,500
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,260
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,260
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,260
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,260
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,220
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,230
هر کیلو نبشی 3 ایرانی1,960
هر کیلو نبشی 4 ایرانی1,960
هر کیلو نبشی 5 ایرانی1,960
هر کیلو نبشی 6 ایرانی1,960
هر کیلو نبشی 8 ایرانی1,960
هر کیلو نبشی 10 ایرانی1,960
هر کیلو نبشی 12 ایرانی1,960
هر کیلو ورق سیاه 2 2,470
هر کیلو ورق سیاه 3 2,330
هر کیلو ورق سیاه 4 2,300
هر کیلو ورق سیاه 5 2,300
هر کیلو ورق سیاه 6 2,270
هر کیلو ورق سیاه 8 2,270
هر کیلو ورق سیاه 10 2,270
هر کیلو ورق سیاه 12 2,270
هر کیلو ورق سیاه 15 2,280
هر کیلو ورق سیاه 20 2,290
هر کیلو ورق سیاه 25 2,290
هر کیلو ورق سیاه 30 2,300
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی1,520
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی1,520
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی1,520
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی1,520
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی1,520
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,160
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,150
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,050
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,010
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی2,970
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی2,975
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی2,970


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز