قیمت آهن آلات

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

نمودار ماهانه قیمت نیکل

نمودار ماهانه قیمت مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه قیمت آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن396,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن487,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن581,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن702,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن887,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن1,003,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,170,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,394,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,720,000
هر کیلو میلگرد 6.5 3,200
هر کیلو میلگرد 8 قزوین2,830
هر کیلو میلگرد 10 قزوین2,730
هر کیلو میلگرد 12 قزوین2,730
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور2,800
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور2,860
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی3,160
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی3,260
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی3,290
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی3,260
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی3,190
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی3,180
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی3,160
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی3,160
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی3,160
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی3,160
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی3,210
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی3,200
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی3,160
هر کیلو ناودانی 6.5 2,830
هر کیلو ناودانی 8 2,800
هر کیلو ناودانی 10 2,800
هر کیلو ناودانی 12 2,800
هر کیلو ناودانی 14 2,870
هر کیلو ناودانی 16 2,880
هر کیلو ناودانی 18 3,090
هر کیلو ناودانی 20 3,400
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,900
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,900
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,900
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,900
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,900
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,900
هر کیلو نبشی 3 ایرانی2,800
هر کیلو نبشی 4 ایرانی2,800
هر کیلو نبشی 5 ایرانی2,800
هر کیلو نبشی 6 ایرانی2,800
هر کیلو نبشی 8 ایرانی2,800
هر کیلو نبشی 10 ایرانی2,800
هر کیلو نبشی 12 ایرانی2,800
هر کیلو ورق سیاه 2 3,080
هر کیلو ورق سیاه 3 2,970
هر کیلو ورق سیاه 4 2,950
هر کیلو ورق سیاه 5 2,950
هر کیلو ورق سیاه 6 2,940
هر کیلو ورق سیاه 8 2,920
هر کیلو ورق سیاه 10 2,920
هر کیلو ورق سیاه 12 2,920
هر کیلو ورق سیاه 15 2,920
هر کیلو ورق سیاه 20 3,060
هر کیلو ورق سیاه 25 3,060
هر کیلو ورق سیاه 30 3,060
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی2,700
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی2,700
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی2,700
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی2,700
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی2,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی4,270
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی4,070
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,970
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,840
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,840
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,950
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,990


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی