قیمت آهن آلات

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

نمودار ماهانه قیمت نیکل

نمودار ماهانه قیمت مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه قیمت آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن391,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن455,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن539,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن650,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن828,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن964,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,125,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,330,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,657,000
هر کیلو میلگرد 6.5 2,900
هر کیلو میلگرد 8 قزوین2,530
هر کیلو میلگرد 10 قزوین2,375
هر کیلو میلگرد 12 قزوین2,375
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور2,430
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی2,910
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی3,010
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی2,960
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی3,010
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی2,930
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی2,930
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی2,930
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی2,910
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی2,910
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی2,910
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی2,910
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی2,970
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی2,970
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی2,910
هر کیلو ناودانی 6.5 2,460
هر کیلو ناودانی 8 2,490
هر کیلو ناودانی 10 2,490
هر کیلو ناودانی 12 2,490
هر کیلو ناودانی 14 2,550
هر کیلو ناودانی 16 2,550
هر کیلو ناودانی 18 2,700
هر کیلو ناودانی 20 3,050
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,760
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,760
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,770
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,750
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,850
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,850
هر کیلو نبشی 3 ایرانی2,500
هر کیلو نبشی 4 ایرانی2,500
هر کیلو نبشی 5 ایرانی2,500
هر کیلو نبشی 6 ایرانی2,500
هر کیلو نبشی 8 ایرانی2,500
هر کیلو نبشی 10 ایرانی2,500
هر کیلو نبشی 12 ایرانی2,500
هر کیلو ورق سیاه 2 2,900
هر کیلو ورق سیاه 3 2,950
هر کیلو ورق سیاه 4 2,950
هر کیلو ورق سیاه 5 2,750
هر کیلو ورق سیاه 6 2,880
هر کیلو ورق سیاه 8 2,720
هر کیلو ورق سیاه 10 2,710
هر کیلو ورق سیاه 12 2,730
هر کیلو ورق سیاه 15 2,690
هر کیلو ورق سیاه 20 2,820
هر کیلو ورق سیاه 25 2,820
هر کیلو ورق سیاه 30 2,820
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی2,300
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی2,300
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی2,300
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی2,300
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی2,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,910
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,730
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,670
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,660
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,620
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,610
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,610
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,610
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,620
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,680


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی