قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

نمودار ماهانه قیمت نیکل

نمودار ماهانه قیمت مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه قیمت آلومینیوم

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن630,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن873,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن885,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن980,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن1,300,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن1,375,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,610,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,910,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن3,000,000
هر کیلو میلگرد 6.5 5,300
هر کیلو میلگرد 8 قزوین4,630
هر کیلو میلگرد 10 قزوین4,450
هر کیلو میلگرد 12 قزوین4,450
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور4,570
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی5,870
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی5,970
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی5,970
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی5,960
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی5,900
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی5,900
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی5,900
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی5,870
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی5,870
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی5,870
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی5,870
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی5,950
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی5,950
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی5,870
هر کیلو ناودانی 6.5 4,720
هر کیلو ناودانی 8 4,540
هر کیلو ناودانی 10 4,530
هر کیلو ناودانی 12 4,530
هر کیلو ناودانی 14 4,530
هر کیلو ناودانی 16 4,600
هر کیلو ناودانی 18 4,850
هر کیلو ناودانی 20 4,830
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه3,970
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه3,970
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه3,970
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه3,970
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 4,000
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 4,000
هر کیلو نبشی 3 ایرانی4,510
هر کیلو نبشی 4 ایرانی4,510
هر کیلو نبشی 5 ایرانی4,510
هر کیلو نبشی 6 ایرانی4,510
هر کیلو نبشی 8 ایرانی4,510
هر کیلو نبشی 10 ایرانی4,510
هر کیلو نبشی 12 ایرانی4,510
هر کیلو ورق سیاه 2 6,000
هر کیلو ورق سیاه 3 5,080
هر کیلو ورق سیاه 4 5,080
هر کیلو ورق سیاه 5 4,300
هر کیلو ورق سیاه 6 4,000
هر کیلو ورق سیاه 8 4,000
هر کیلو ورق سیاه 10 4,000
هر کیلو ورق سیاه 12 4,000
هر کیلو ورق سیاه 15 4,000
هر کیلو ورق سیاه 20 4,050
هر کیلو ورق سیاه 25 4,050
هر کیلو ورق سیاه 30 4,050
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی4,100
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی4,100
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی4,100
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی4,100
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی4,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی7,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی6,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی6300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی6,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی6,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی7,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی6,150
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی6,050
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی6,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی7,300


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی