قیمت آهن آلات

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن244,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن287,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن345,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن419,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن650,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن735,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن895,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,035,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,230,000
هر کیلو میلگرد 6.5 1,680
هر کیلو میلگرد 8 1,580
هر کیلو میلگرد 10 1,510
هر کیلو میلگرد 12 1,510
هر کیلو میلگرد 14 1,570
هر کیلو میلگرد 16 1,570
هر کیلو میلگرد 18 1,570
هر کیلو میلگرد 20 1,570
هر کیلو میلگرد 22 1,570
هر کیلو میلگرد 25 1,570
هر کیلو میلگرد 28 1,570
هر کیلو میلگرد 32 1,570
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 2,310
هر کیلو قوطی 20x10 2,410
هر کیلو قوطی 25x10 2,410
هر کیلو قوطی 30x10 2,410
هر کیلو قوطی 20x20 2,340
هر کیلو قوطی 25x25 2,380
هر کیلو قوطی 30x20 2,340
هر کیلو قوطی 30x50 2,310
هر کیلو قوطی 30x60 2,310
هر کیلو قوطی 40x40 2,310
هر کیلو قوطی 60x40 2,310
هر کیلو قوطی 40x100 2,340
هر کیلو قوطی 70x70 2,310
هر کیلو قوطی 80x40 2,310
هر کیلو ناودانی 6.5 1,560
هر کیلو ناودانی 8 1,620
هر کیلو ناودانی 10 1,620
هر کیلو ناودانی 12 1,620
هر کیلو ناودانی 14 1,620
هر کیلو ناودانی 16 1,650
هر کیلو ناودانی 18 2,450
هر کیلو ناودانی 20 2,500
هر کیلو ورق 8 2,340
هر کیلو ورق 10 2,380
هر کیلو ورق 12 2,440
هر کیلو ورق 15 2,340
هر کیلو ورق 20 2,400
هر کیلو ورق 25 2,520
هر کیلو نبشی 3 ایرانی1,620
هر کیلو نبشی 4 ایرانی1,620
هر کیلو نبشی 5 ایرانی1,620
هر کیلو نبشی 6 ایرانی1,620
هر کیلو نبشی 8 ایرانی1,620
هر کیلو نبشی 10 ایرانی1,680
هر کیلو نبشی 12 ایرانی1,680
هر کیلو ورق سیاه 2 2,250
هر کیلو ورق سیاه 3 2,340
هر کیلو ورق سیاه 4 2,340
هر کیلو ورق سیاه 5 2,320
هر کیلو ورق سیاه 6 2,450
هر کیلو ورق سیاه 8 2,430
هر کیلو ورق سیاه 10 2,400
هر کیلو ورق سیاه 12 2,460
هر کیلو ورق سیاه 15 2,335
هر کیلو ورق سیاه 20 2,420
هر کیلو ورق سیاه 25 2,530
هر کیلو ورق سیاه 30 2,600
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی1,480
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,040
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,040
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,040
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,020
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,030


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز