قیمت آهن آلات

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

نمودار ماهانه قیمت نیکل

نمودار ماهانه قیمت مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه قیمت آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن435,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن545,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن645,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن757,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن1,010,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن1,110,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,292,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,530,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,833,000
هر کیلو میلگرد 6.5 3,700
هر کیلو میلگرد 8 قزوین3,510
هر کیلو میلگرد 10 قزوین3,420
هر کیلو میلگرد 12 قزوین3,420
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور3,600
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور3,620
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی3,670
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی3,770
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی3,770
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی3,750
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی3,710
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی3,710
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی3,720
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی3,670
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی3,670
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی3,670
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی3,670
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی3,740
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی3,740
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی3,670
هر کیلو ناودانی 6.5 3,450
هر کیلو ناودانی 8 3,450
هر کیلو ناودانی 10 3,450
هر کیلو ناودانی 12 3,450
هر کیلو ناودانی 14 3,450
هر کیلو ناودانی 16 3,450
هر کیلو ناودانی 18 3,500
هر کیلو ناودانی 20 3,650
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه3,280
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه3,280
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه3,280
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه3,310
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 3,420
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 3,420
هر کیلو نبشی 3 ایرانی3,450
هر کیلو نبشی 4 ایرانی3,450
هر کیلو نبشی 5 ایرانی3,450
هر کیلو نبشی 6 ایرانی3,450
هر کیلو نبشی 8 ایرانی3,450
هر کیلو نبشی 10 ایرانی3,450
هر کیلو نبشی 12 ایرانی3,450
هر کیلو ورق سیاه 2 3,680
هر کیلو ورق سیاه 3 3,500
هر کیلو ورق سیاه 4 3,500
هر کیلو ورق سیاه 5 3,350
هر کیلو ورق سیاه 6 3,330
هر کیلو ورق سیاه 8 3,330
هر کیلو ورق سیاه 10 3,330
هر کیلو ورق سیاه 12 3,330
هر کیلو ورق سیاه 15 3,360
هر کیلو ورق سیاه 20 3,400
هر کیلو ورق سیاه 25 3,400
هر کیلو ورق سیاه 30 3,420
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی3,400
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی3,400
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی3,400
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی3,400
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی3,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی4,920
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی4,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی4,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی4,490
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی4,430
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی4,430
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی4,450
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی4,520
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی4,460
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی4,580


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی