قیمت آهن آلات

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن389,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن436,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن517,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن627,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن808,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن943,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,103,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,308,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,660,000
هر کیلو میلگرد 6.5 2,470
هر کیلو میلگرد 8 قزوین2,270
هر کیلو میلگرد 10 قزوین2,160
هر کیلو میلگرد 12 قزوین2,160
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور2,260
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور2,260
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور2,260
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور2,260
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور2,260
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور2,280
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور2,280
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور2,280
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی2,820
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی2,920
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی2,920
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی2,920
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی2,910
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی2,850
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی2,860
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی2,820
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی2,820
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی2,820
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی2,820
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی2,870
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی2,820
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی2,820
هر کیلو ناودانی 6.5 2,300
هر کیلو ناودانی 8 2,300
هر کیلو ناودانی 10 2,300
هر کیلو ناودانی 12 2,300
هر کیلو ناودانی 14 2,300
هر کیلو ناودانی 16 2,300
هر کیلو ناودانی 18 2,300
هر کیلو ناودانی 20 2,900
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,500
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,500
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,500
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,470
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,380
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,370
هر کیلو نبشی 3 ایرانی2,300
هر کیلو نبشی 4 ایرانی2,300
هر کیلو نبشی 5 ایرانی2,300
هر کیلو نبشی 6 ایرانی2,300
هر کیلو نبشی 8 ایرانی2,300
هر کیلو نبشی 10 ایرانی2,300
هر کیلو نبشی 12 ایرانی2,300
هر کیلو ورق سیاه 2 2,860
هر کیلو ورق سیاه 3 2,855
هر کیلو ورق سیاه 4 3,000
هر کیلو ورق سیاه 5 2,620
هر کیلو ورق سیاه 6 2,620
هر کیلو ورق سیاه 8 2,510
هر کیلو ورق سیاه 10 2,510
هر کیلو ورق سیاه 12 2,520
هر کیلو ورق سیاه 15 2,475
هر کیلو ورق سیاه 20 2,490
هر کیلو ورق سیاه 25 2,490
هر کیلو ورق سیاه 30 2,490
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی2,040
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی2,040
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی2,040
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی2,040
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی2,040
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,680
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی3,580
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی3,600


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز