قیمت آهن آلات

نمودار ماهانه نیکل

نمودار ماهانه مس

نمودار ماهانه سرب

نمودار ماهانه آلومینیوم

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن244,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن297,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن361,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن433,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن680,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن762,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن935,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,063,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن1,229,000
هر کیلو میلگرد 6.5 1,640
هر کیلو میلگرد 8 قزوین1,590
هر کیلو میلگرد 10 قزوین1,510
هر کیلو میلگرد 12 قزوین1,510
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور1,590
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی2,280
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی2,280
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی2,280
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی2,280
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی2,300
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی2,340
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی2,350
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی2,290
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی2,290
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی2,290
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی2,290
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی2,310
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی2,280
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی2,280
هر کیلو ناودانی 6.5 1,615
هر کیلو ناودانی 8 1,660
هر کیلو ناودانی 10 1,660
هر کیلو ناودانی 12 1,660
هر کیلو ناودانی 14 1,700
هر کیلو ناودانی 16 1,700
هر کیلو ناودانی 18 2,450
هر کیلو ناودانی 20 2,500
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه2,160
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه2,160
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه2,160
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه2,160
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 2,160
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 2,240
هر کیلو نبشی 3 ایرانی1,655
هر کیلو نبشی 4 ایرانی1,655
هر کیلو نبشی 5 ایرانی1,655
هر کیلو نبشی 6 ایرانی1,655
هر کیلو نبشی 8 ایرانی1,655
هر کیلو نبشی 10 ایرانی1,655
هر کیلو نبشی 12 ایرانی1,720
هر کیلو ورق سیاه 2 2,220
هر کیلو ورق سیاه 3 2,220
هر کیلو ورق سیاه 4 2,225
هر کیلو ورق سیاه 5 2,220
هر کیلو ورق سیاه 6 2,190
هر کیلو ورق سیاه 8 2,160
هر کیلو ورق سیاه 10 2,160
هر کیلو ورق سیاه 12 2,160
هر کیلو ورق سیاه 15 2,170
هر کیلو ورق سیاه 20 2,220
هر کیلو ورق سیاه 25 2,250
هر کیلو ورق سیاه 30 2,380
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی1,480
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی1,480
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی3,190
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی3,110
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی3,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی3,055
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی3,055
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی2,970
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی3,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی2,970
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی2,990
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی2,970


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز