قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط اتوبوس در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور و مصوبه سال 1395 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط اتوبوس از مبدا تهران و به ریال می باشد. شما همچنین برای دیدن اخبار معتبرترین آژانسها و تور استانبول می توانید به سایت سفر باتو مراجعه کنید.

استفاده از بخش قیمت بلیط اتوبوس تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

جستجو در استان...جستجو در شهر...معمولیدرجه 2درجه 1VIP 30 نفرهVIP 25 نفره
آذربایجان شرقیآذرشهر55000180000290000390000460000
آذربایجان شرقیاهر85000210000300000420000510000
آذربایجان شرقیبخشایش80000220000270000390000460000
آذربایجان شرقیبستان آباد0140000220000310000370000
آذربایجان شرقیبناب85000150000260000360000430000
آذربایجان شرقیتبریز80000220000290000390000460000
آذربایجان شرقیجلفا95000210000300000390000460000
آذربایجان شرقیخدا آفرین140000270000420000570000690000
آذربایجان شرقیسراب85000240000290000390000460000
آذربایجان شرقیشبستر85000210000300000420000510000
آذربایجان شرقیعجب شیر0180000240000330000400000
آذربایجان شرقیمراغه96000180000260000360000430000
آذربایجان شرقیمرند95000210000300000420000510000
آذربایجان شرقیمیانه60000180000220000310000370000
آذربایجان شرقیهادی شهر00330000460000550000
آذربایجان شرقیهریس00270000390000460000
آذربایجان شرقیهشترود0120000240000330000400000
آذربایجان شرقیکلیبر95000210000320000440000530000
آذربایجان غربیارومیه110000220000350000480000590000
آذربایجان غربیاشنویه95000220000350000480000590000
آذربایجان غربیبوکان70000180000270000390000460000
آذربایجان غربیپلدشت0220000350000480000590000
آذربایجان غربیپیرانشهر95000220000350000480000590000
آذربایجان غربیتکاب60000150000240000330000400000
آذربایجان غربیچالدارن0300000420000570000690000
آذربایجان غربیخوی100000210000320000440000540000
آذربایجان غربیسردشت115000210000320000440000540000
آذربایجان غربیسلماس85000210000320000440000540000
آذربایجان غربیشاهین دژ80000210000300000420000510000
آذربایجان غربیماکو95000220000350000480000570000
آذربایجان غربیمهاباد85000180000300000420000510000
آذربایجان غربیمیاندوآب80000180000270000390000470000
آذربایجان غربینقده95000220000300000420000510000
اردبیلاردبیل110000290000320000440000530000
اردبیلپارس آباد100000240000350000480000570000
اردبیلخلخال70000180000260000360000460000
اردبیلقره ضیاءالدین80000220000350000480000570000
اردبیلگرمی85000220000350000480000570000
اردبیلمشکین شهر95000290000330000460000540000
اردبیلنیر00320000440000530000
اردبیلهشتجین0026000000
اردبیلکیوی(کوثر)0220000270000390000460000
اصفهاناردستان50000140000180000260000320000
اصفهاناصفهان60000140000200000270000330000
اصفهانبادرود30000100000140000210000240000
اصفهانبوئین00230000330000390000
اصفهانتیران00000
اصفهانخمینی شهر50000140000210000290000350000
اصفهانخوانسار6000090000200000270000330000
اصفهانخوربیابانک003000000600000
اصفهانداران00220000310000380000
اصفهاندهاقان0200000240000330000400000
اصفهانرامشه0200000260000360000430000
اصفهانزرین شهر50000170000220000310000380000
اصفهانزواره0021000000
اصفهانسمیرم70000200000260000360000430000
اصفهانشاهین شهر و میمه0140000200000270000330000
اصفهانشهرضا0200000240000340000400000
اصفهانفریدونشهر70000200000240000340000400000
اصفهانفلاورجان50000170000220000310000370000
اصفهانفولادشهر00220000310000370000
اصفهانگلپایگان50000140000180000260000320000
اصفهانلنجان50000170000260000360000430000
اصفهانمبارکه60000200000240000330000370000
اصفهانمیمه0110000140000210000240000
اصفهاننائین70000220000260000360000430000
اصفهاننجف آباد50000170000220000310000380000
اصفهاننطنز35000110000140000210000240000
اصفهانهرند00260000360000430000
اصفهانکاشان30000100000110000160000180000
البرزطالقان090000100000120000150000
ایلامآبدانان95000320000380000530000640000
ایلامایلام85000220000350000480000590000
ایلامایوان800000330000440000530000
ایلامبدره00360000510000620000
ایلامدره شهر80000220000330000460000550000
ایلامدهلران50000350000430000600000720000
ایلامشیروان وچرداول95000270000320000440000570000
ایلامگیلانغرب00350000480000570000
ایلاممهران95000300000380000530000640000
بوشهربرازجان0420000470000650000780000
بوشهربندر دیلم005100000860000
بوشهربوشهر00510000720000860000
بوشهرعسلویه00550000780000920000
بوشهرگناوه130000270000430000600000720000
تهرانپلور0010000000
تهراندماوند003000000
تهرانفیروزکوه007000000
چهارمحال و بختیاریبروجن70000220000270000390000470000
چهارمحال و بختیاریشهرکرد60000180000240000330000400000
چهارمحال و بختیاریفارسان60000240000320000440000530000
چهارمحال و بختیاریلردگان80000260000320000440000530000
خراسان جنوبیبشرویه125000350000430000600000720000
خراسان جنوبیبیرجند145000420000480000680000810000
خراسان جنوبیخوسف0044000000
خراسان جنوبیفردوس130000320000460000640000770000
خراسان جنوبیفریمان0042000000
خراسان جنوبیقائن145000380000500000690000770000
خراسان رضویباخزرجام0043000000
خراسان رضویبجستان120000350000430000600000720000
خراسان رضویبردسکن100000310000350000480000570000
خراسان رضویتایباد120000350000430000600000720000
خراسان رضویتربت جام110000320000420000570000690000
خراسان رضویتربت حیدریه100000320000410000570000680000
خراسان رضویخلیل آباد003700000600000
خراسان رضویخواف120000310000390000550000660000
خراسان رضویدرگز120000320000410000570000680000
خراسان رضویدوغارون0042000000
خراسان رضویسبزوار100000220000300000420000510000
خراسان رضویقدمگاه003800000610000
خراسان رضویقوچان100000270000350000480000570000
خراسان رضویگناباد120000300000430000600000720000
خراسان رضویمشهد100000320000400000570000680000
خراسان رضوینیشابور0180000350000480000570000
خراسان رضویکاشمر00370000510000620000
خراسان شمالیآشخانه00300000420000510000
خراسان شمالیاسفراین90000260000320000440000530000
خراسان شمالیبام0260000320000440000530000
خراسان شمالیبجنورد85000240000320000440000560000
خراسان شمالیشیروان95000270000330000460000570000
خراسان شمالیصفی آباد0032000000
خراسان شمالیفالوج95000270000330000460000570000
خوزستانآبادان120000350000460000640000770000
خوزستانامیدیه0350000430000600000720000
خوزستاناندیمشک80000270000350000480000570000
خوزستاناهواز100000320000420000570000690000
خوزستانایذه0350000430000600000720000
خوزستانبندرماهشهر1200000460000640000770000
خوزستانبهبهان120000330000470000650000780000
خوزستانخرمشهر120000300000430000600000720000
خوزستاندزفول80000240000350000480000570000
خوزستانرامهرمز100000380000500000690000830000
خوزستانسربندر00460000640000770000
خوزستانشوش دانیال80000270000370000470000620000
خوزستانشوشتر80000300000380000510000640000
خوزستانمسجدسلیمان95000350000420000570000690000
زنجانابهر3000070000100000140000170000
زنجانزنجان3500090000140000210000240000
زنجانطارم400000000
سمنانچهل دختر0180000250000350000420000
سمناندامغان35000110000150000210000260000
سمنانسمنان30000100000140000210000240000
سمنانشاهرود50000140000180000270000320000
سمنانشهمیرزاد0017000000
سمنانگرمسار2000030000600008000080000
سمنانمهدی شهر30000150000220000310000380000
سیستان و بلوچستانایرانشهر155000470000530000750000900000
سیستان و بلوچستانچابهار2150005000006000008500000
سیستان و بلوچستانخاش05100006200008600000
سیستان و بلوچستانزابل1850005100006200008600000
سیستان و بلوچستانزاهدان175000460000510000720000860000
سیستان و بلوچستاننصرت آباد0043000000
فارسآباده80000240000300000420000510000
فارسارسنجان0260000330000460000560000
فارساستهبان110000350000460000640000770000
فارساقلید70000240000300000420000510000
فارسجهرم120000350000430000600000720000
فارسداراب1200000470000660000790000
فارسسروستان00420000570000690000
فارسسعادت شهر0260000330000460000560000
فارسسیوند0000600000
فارسشیراز105000310000400000570000680000
فارسفسا110000330000460000640000770000
فارسفیروزآباد95000260000320000440000530000
فارسلارستان00510000720000860000
فارسمرودشت85000330000400000570000680000
فارسنورآباد0300000430000600000720000
فارسنی ریز120000320000430000600000720000
فارسکازرون120000350000460000640000770000
قزوینقزوین350006000080000100000120000
قمقم200006000080000100000120000
کردستانبانه80000180000270000390000460000
کردستانبیجار50000120000180000260000320000
کردستاندیواندره0140000210000290000350000
کردستانسقز95000140000250000350000420000
کردستانسنندج65000180000270000390000460000
کردستانقروه50000140000220000310000370000
کردستانمریوان70000210000320000440000540000
کردستانکامیاران65000210000260000360000430000
کرمانانار0260000330000460000550000
کرمانبم120000380000480000680000810000
کرمانجیرفت125000460000510000720000770000
کرمانرستم آباد0043000000
کرمانرفسنجان90000300000380000510000640000
کرمانسیرجان100000300000420000570000690000
کرمانشهر بابک110000300000380000510000640000
کرمانکرمان110000330000420000570000690000
کرمانشاهاسلام آباد00350000480000600000
کرمانشاهپاوه65000210000320000440000530000
کرمانشاهجوانرود80000210000290000420000490000
کرمانشاهسرپل ذهاب800000000
کرمانشاهسنقر00260000360000440000
کرمانشاهصحنه600000000
کرمانشاهقصرشیرین800000000
کرمانشاهکرمانشاه65000240000270000390000460000
کرمانشاهکنگاور60000140000240000330000400000
کهگیلویه و بویراحمددهدشت0460000510000720000860000
کهگیلویه و بویراحمدگچساران145000290000430000600000720000
کهگیلویه و بویراحمدیاسوج0320000420000570000690000
گلستانآزادشهر60000025000000
گلستانبندر گز00000
گلستانترکمن0150000210000300000390000
گلستانعلی آباد600000220000310000380000
گلستانگالیکش0026000000
گلستانگرگان50000150000220000300000390000
گلستانگنبدکاووس00260000350000430000
گلستانمینودشت00260000370000440000
گلستانکردکوی0021000000
گلستانکلاله0180000260000370000440000
گیلانآستارا60000180000260000350000420000
گیلانآستانه اشرفیه00210000260000320000
گیلاناملش50000140000210000290000350000
گیلانبندر کیاشهر00210000260000320000
گیلانبندرانزلی35000120000200000270000330000
گیلانچابکسر00220000310000370000
گیلانرحیم آباد00220000310000370000
گیلانرشت35000110000170000240000290000
گیلانرضوانشهر00210000300000350000
گیلانرودبار00170000260000310000
گیلانرودسر0140000210000290000350000
گیلانسیاهکل00210000290000350000
گیلانشاندرمن00210000300000350000
گیلانصومعه سرا35000110000180000260000320000
گیلانطوالش00220000310000370000
گیلانفومن350000180000260000320000
گیلانلاهیجان35000120000180000260000320000
گیلانلنگرود35000120000200000270000330000
گیلانماسال00210000290000350000
گیلانهشتپر00220000300000370000
گیلانکلاچای00210000290000350000
لرستانازنا50000140000180000260000320000
لرستانالشتر00260000360000430000
لرستانالیگودرز50000140000200000270000330000
لرستانبروجرد50000140000200000270000330000
لرستانپلدختر65000240000290000400000490000
لرستانخرم آباد65000170000270000360000430000
لرستاندورود60000140000210000290000350000
لرستانرومشگان00290000420000490000
لرستانزاغه002300000360000
لرستاننورآباد0210000260000360000430000
لرستانکوهدشت70000220000280000390000510000
مازندرانآمل35000100000130000170000210000
مازندرانبابل35000110000140000180000220000
مازندرانبابلسر45000110000170000220000290000
مازندرانبهشهر45000140000200000270000330000
مازندرانتنکابن50000140000210000290000350000
مازندرانچالوس45000110000200000270000320000
مازندرانرامسر60000140000210000290000360000
مازندرانرویان00170000240000290000
مازندرانرینه0012000000
مازندرانساری40000110000170000220000290000
مازندرانسوادکوه0017000000
مازندرانقائمشهر0017000000
مازندرانمحمودآباد000220000270000
مازندراننمک آبرود00000
مازندراننور0017000000
مازندراننوشهر45000110000200000270000320000
مازندراننکا0018000000
مرکزیآستانه0100000170000220000240000
مرکزیآشتیان30000100000120000170000200000
مرکزیاراک35000100000140000210000240000
مرکزیتفرش30000110000140000210000240000
مرکزیتوره001700000290000
مرکزیخمین40000120000170000240000300000
مرکزیخنداب0018000000
مرکزیدلیجان3000090000110000160000180000
مرکزیساوه250006000090000130000160000
مرکزیشازند001700000260000
مرکزیشهراب0015000000
مرکزیفرمهین00170000220000270000
مرکزیمحلات30000100000140000210000240000
مرکزیمیلاجرد0110000200000270000330000
مرکزیکمیجان0110000200000270000330000
هرمزگانبندرعباس170000460000530000740000890000
هرمزگانبندرلنگه1700005000006000008500000
هرمزگانحاجی آباد0380000500000690000830000
هرمزگانقشم0000910000
هرمزگانمیناب155000380000500000690000830000
همداناسدآباد00220000310000370000
همدانتویسرکان50000170000250000350000420000
همدانملایر50000140000200000270000330000
همداننهاوند50000140000210000290000350000
همدانهمدان0140000200000270000330000
یزدابرکوه80000260000330000460000550000
یزداردکان65000240000290000400000490000
یزدبافق95000260000330000460000550000
یزدتفت65000240000290000400000490000
یزدخاتم00000
یزدطبس120000330000430000600000720000
یزدمهریز80000170000320000460000550000
یزدیزد0240000290000400000490000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی