قیمت قند و شکر

قیمت قند و شکر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه قند و شکر و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های قند و شکر به تومان می باشد.
جستجو نوع قند و شکر...وزنقیمت
قند کله فلههر کیلوگرم 4,200
قند شکسته فلههر کیلوگرم 4,300
قند شکسته بسته بندی450 گرم 2,200
قند شکسته بسته بندی700 گرم 3,300
قند شکسته بسته بندی900 گرم 4,000
قند شکسته بسته بندی1800 گرم 8,000
قند شکسته بسته بندی3 کیلوگرم 13,200
قند شکسته بسته بندی5 کیلوگرم 22,000
قند شکسته بسته بندی10 کیلوگرم 43,000
قند حبه پرسی (چهارگوش)هر کیلوگرم 4,200
شکر فلههر کیلوگرم 2,855
شکر بسته بندی900 گرم 3,500
شکر بسته بندی1800 گرم 6,900
شکر بسته بندی3 کیلوگرم 11,500
شکر بسته بندی5 کیلوگرم 19,000
شکر بسته بندی10 کیلوگرم 34,000
شکر فله ( کیسه 50 کیلویی )هر کیلو گرم 3,400
شکر بسته بندی 4500 گرمی 17,000
نبات شاخه درشت (شاخه ای) سفید و زردهر کیلو گرم 5,200
نبات شاخه باریک و ریز (شاخه ای) سفید و زردهر کیلو گرم 5,600
نبات چوبدار زرد و سفید و طعم دارهر کیلو گرم 6400
انواع نبات تخته و خرد شدههر کیلو گرم 4,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی