قیمت قند و شکر

قیمت قند و شکر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه قند و شکر و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های قند و شکر به تومان می باشد.
جستجو نوع قند و شکر...وزنقیمت
قند کله فلههر کیلوگرم 3,350
قند شکسته فلههر کیلوگرم 3,450
قند شکسته بسته بندی450 گرم 1,900
قند شکسته بسته بندی700 گرم 2,800
قند شکسته بسته بندی900 گرم 3,400
قند شکسته بسته بندی1800 گرم 6,800
قند شکسته بسته بندی3 کیلوگرم 11,000
قند شکسته بسته بندی5 کیلوگرم 17,500
قند شکسته بسته بندی10 کیلوگرم 34,500
قند حبه پرسی (چهارگوش)هر کیلوگرم 3,350
شکر فلههر کیلوگرم 2,800
شکر بسته بندی900 گرم 2,850
شکر بسته بندی1800 گرم 5,600
شکر بسته بندی3 کیلوگرم 9,000
شکر بسته بندی5 کیلوگرم 14,800
شکر بسته بندی10 کیلوگرم 28,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895434

021.88895433

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز