قیمت قند و شکر

قیمت قند و شکر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه قند و شکر و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های قند و شکر به تومان می باشد.
جستجو نوع قند و شکر...وزنقیمت
قند کله فلههر کیلوگرم 3,300
قند شکسته فلههر کیلوگرم 3,400
قند شکسته بسته بندی450 گرم 1,800
قند شکسته بسته بندی700 گرم 2,700
قند شکسته بسته بندی900 گرم 3,400
قند شکسته بسته بندی1800 گرم 6,700
قند شکسته بسته بندی3 کیلوگرم 11,000
قند شکسته بسته بندی5 کیلوگرم 17,500
قند شکسته بسته بندی10 کیلوگرم 34,000
قند حبه پرسی (چهارگوش)هر کیلوگرم 3,300
شکر فلههر کیلوگرم 2,800
شکر بسته بندی900 گرم 2,900
شکر بسته بندی1800 گرم 5,700
شکر بسته بندی3 کیلوگرم 9,200
شکر بسته بندی5 کیلوگرم 15,200
شکر بسته بندی10 کیلوگرم 28,550
شکر فله ( کیسه 50 کیلویی )هر کیلو گرم 28,550


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز