قیمت قند و شکر

قیمت قند و شکر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه قند و شکر و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های قند و شکر به تومان می باشد.
جستجو نوع قند و شکر...وزنقیمت
قند کله فلههر کیلوگرم 3,300
قند شکسته فلههر کیلوگرم 3,400
قند شکسته بسته بندی450 گرم 2,000
قند شکسته بسته بندی700 گرم 3,000
قند شکسته بسته بندی900 گرم 3,500
قند شکسته بسته بندی1800 گرم 6,750
قند شکسته بسته بندی3 کیلوگرم 11,000
قند شکسته بسته بندی5 کیلوگرم 17,500
قند شکسته بسته بندی10 کیلوگرم 34,000
قند حبه پرسی (چهارگوش)هر کیلوگرم 3,300


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز