قیمت بلیط قطار

قیمت بلیط قطار در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه پاییز 1395 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد.

استفاده از بخش قیمت بلیط قطار تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

جستجو در مبدا...جستجو در مقصد...نوع قطارقیمت
تهرانپردیس مشهد 1تندروی پردیس 804,000
تهرانپردیس مشهد 3تندروی پردیس 804,000
تهرانپردیس مشهد 4تندروی پردیس 804,000
تهرانسمنانصبا (اتوبوسی دو طبقه) 85,000
تهرانف 1 مشهد صبا ویژه - صبا (اتوبوسی دو طبقه)440000 -584000
تهرانخوافمیلاد (لوکس 6 تخت ) 559,000
تهرانطبسچهار تخته خلیج فارس - میلاد (لوکس 6 تخت ) 881500 - 675000
تهرانف 4 مشهد صبا (اتوبوسی دو طبقه) - صبا ویژه 473000 - 584000
تهرانف 7 مشهد (طوس)لوکس 4 تخته اکسپرس -لوکس 4 تخته توس799000 - 769000
تهرانف 10 مشهد (سیمرغ) 4تخته ویژه789000
تهرانف 13 مشهد (زندگی) 5ستاره زندگی با شام ویژه- یا شام - یا عصرانه10504000-1324000-1094000
تهرانف 13 مشهد پارسی (4 تخته ویژه) - پلور سبز (لوکس 4 تخته)934000-844000
تهرانف 17 مشهد (سبز)VIP - 4تخته ویژه1150000 - 789000
آزادورمشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه)151000
اصفهانمشهد 1غرال (لوکس چهار تخته) 960,000
شیرازمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1,060,000
تبریزمشهد 1لوکس 4 تخته اکسپرس -لوکس 4 تخته توس1140000 - 1075000
تبریزمشهد 2چهار تخته خلیج فارس - میلاد (لوکس 6 تخته ) 930000 - 790000
اهوازمشهد 2پلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1360000 - 1050000
زنجانمشهدلوکس 4 تخته 819,000
قزوینمشهدچهار تخته خلیج فارس - لوکس 6 تخته680000-590000
کرجمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته795000-595000
کاشانمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 849,000
قم مشهد 1لوکس 6 تخته674000
قم مشهد 2لوکس 4 تخته789000
ملایرمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1147000
اراکمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1024000 - 660000
ساریمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته840000 - 640000
تهرانف 1 اهوازمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی275000 - 220000
تهرانف 2 تبریزچهار تخته خلیج فارس - میلاد (لوکس 6 تخته ) 452500-442500
تهران مراغهچهار تخته خلیج فارس - زاگرس (معمولی خواب)415000-245000
تهرانمهابادچهار تخته خلیج فارس 453,000
تهرانزنجان 1معمولی صندلی (کوپه ای) 128,000
تهراناصفهانچهار تخته خلیج فارس 396,500
تهرانشیراز 1پلور سبز (لوکس 4 تخته) 779,000
تهرانترن ست یزد 1تندروی پردیس 391,500
تهرانترن ست یزد 2تندروی پردیس 391,500
تهرانزاهدانالبرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1022000 - 730000
تهرانبندرعباس 2غرال (لوکس چهار تخته) 1,001,000
تهرانبندرعباس 3البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته925000 - 659000
اصفهانبندرعباسالبرز (لوکس 4 تخته) 745,000
تهرانساریمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی131000 - 104500
تهرانگرگان 1البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته401500 - 296500
تهرانگرگان 2البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته401500 - 296500
قطار تهرانشهر پرند 1اتوبوسی 5,000
ریل باس تهران شهر پرند 2ارم (ریل باس) 15,000
ریل باس تهران شهر پرند 3اتوبوسی 5,000
ریل باس تهران شهر پرند 4ارم (ریل باس) 15,000
ریل باس تهران شهر پرند 5اتوبوسی 5,000
ریل باس تهران شهر پرند 6اتوبوسی 5,000
ریل باس تهران شهر پرند 7ارم (ریل باس) 15,000
قطار تهرانشهر پرند 8اتوبوسی 5,000
ریل باس تهران شهر پرند 9ارم (ریل باس) 15,000
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز