قیمت بلیط قطار

قیمت بلیط قطار در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه تابستان 1396 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد.

استفاده از بخش قیمت بلیط قطار تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

جستجو در مبدا...جستجو در مقصد...نوع قطارقیمتروزهای حرکت
پردیسمشهد 1تندروی پردیس 804,000 همه روزه
پردیسمشهد 2تندروی پردیس 804,000 همه روزه
پردیسمشهد 3تندروی پردیس 804,000 همه روزه
پردیسمشهد 4تندروی پردیس 804,000 همه روزه
تهرانف 4 مشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه) - صبا ویژه 440000 - 584000همه روزه
تهرانف 6 مشهد (مبلاد)میلاد (لوکس 6 تخت ) 630,000 یک روز درمیان
تهرانف 7 مشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه) - صبا ویژه 472000 - 584000همه روزه
تهرانف 8 مشهد (توس)لوکس 4 تخته اکسپرس - لوکس 4 تخته توس799000 - 769000همه روزه
تهرانف 11 مشهد (سبز)VIP -4تخته ویژه 1150000 - 789000همه روزه
تهرانف 14 مشهد (زندگی) 5ستاره زندگی با شام ویژه- با شام - با عصرانه1504000 - 1324000 - 1094000یک روز درمیان
تهرانف 15 مشهدپارسی (4تخته ویژه ) - پلور سبز (لوکس 4 تخته)934000-844000یک روز درمیان
تهرانف 18 مشهد (سیمرغ)4تخته ویژه 789,000 همه روزه
تهرانسمنانصبا (اتوبوسی دو طبقه) 85,000 همه روزه
تهرانخوافلوکس 6 تخته 540,000 یک روز درمیان
تهرانطبسپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته860000 - 614000یک روز درمیان
آزادورمشهدصبا (اتوبوسی دو طبقه) 151,000 همه روزه
اصفهانمشهد 1غرال (لوکس چهار تخته) 960,000 یک روز درمیان
شیرازمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1,060,000 یک روز درمیان
کاشانمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 849,000 یک روز درمیان
تبریزمشهد 1لوکس 4 تخته اکسپرس -لوکس 4 تخته توس1140000 - 1075000همه روزه
تبریزمشهد 2چهار تخته خلیج فارس - مبلاد لوکس 6 تخته930000 - 790000همه روزه
زنجانمشهدلوکس 4 تخته 819,000 همه روزه
قزوینمشهدچهار تخته خلیج فارس - لوکس 6 تخته680000-590000یک روز درمیان
کرجمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته795000-595000همه روزه
اهوازمشهد 2پلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1360000 - 1050000یک روز درمیان
قم مشهد 1لوکس 6 تخته 674,000 یک روز درمیان
قم مشهد 2لوکس 6 تخته 789,000 یک روز درمیان
ملایرمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) 1,147,000 یک روز درمیان
اراکمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1024000 - 660000یک روز درمیان
ساریمشهدپلور سبز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته840000 - 640000یک روز درمیان
ف1اهوازمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی275000 - 220000همه روزه
ف 2تبریز 4تخته خلیج فارس - میلاد لوکس 6 تخته452500 - 422500همه روزه
تهران مراغه چهار تخته خلیج فارس - زاگرس (معمولی خواب)415000 - 245000همه روزه
تهرانمهاباد 4 تخته خلیج فارس 453,000 یک روز درمیان
تهرانمیانهمعمولی صندلی (کوپه ای) 195,000 همه روزه
تهرانزنجان 1معمولی صندلی (کوپه ای) 128,000 همه روزه
تهراناصفهان چهار تخته خلیج فارس 380,000 یک روز درمیان
تهرانشیراز 1پلور سبز (لوکس 4 تخته) 779,000 یک روز درمیان
تهرانترن ست یزد 1تندروی پردیس 391,500 همه روزه
تهرانترن ست یزد 2تندروی پردیس 391,500 همه روزه
تهرانزاهدانالبرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته1022000 - 730000یک روز درمیان
تهرانبندرعباس 2غزال (لوکس 4 تخته) 1,001,000 یک روز درمیان
تهرانبندرعباس 3البرز (لوکس 4 تخته) 925,000 یک روز درمیان
اصفهانبندرعباسالبرز (لوکس 4 تخته) 745,000 یک روز درمیان
تهرانساریمعمولی صندلی (کوپه ای) - اتوبوسی131000 - 104500همه روزه
تهرانگرگان 1البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته401500 - 296500همه روزه
تهرانگرگان 2البرز (لوکس 4 تخته) - لوکس 6 تخته401500 - 296500یک روز درمیان
تهرانمشهدحمل خودرو 1,494,000
تهرانتبریزحمل خودرو 1,077,500
تهرانشیرازحمل خودرو 1,494,000
اصفهانبندر عباسحمل خودرو 1,344,000
شیرازمشهدحمل خودرو 2,205,000
یزدمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانزاهدانحمل خودرو 1,955,000
تهراناهوازحمل خودرو 1,527,500
تهرانبندرعباسحمل خودرو 2,344,000
بندرعباسمشهدحمل خودرو 2,155,000
تبریزمشهدحمل خودرو 2,255,000
اهوازمشهدحمل خودرو 2,355,000
تهرانیزدحمل خودرو 916,500
کرمانمشهدحمل خودرو 1,094,000
تهرانکرمانحمل خودرو 1,544,000


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز