قیمت ظروف یکبار مصرف

قیمت ظروف یکبار مصرف در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه پلاستیک و نایلون اعلام شده است. تمامی قیمت های ظروف یکبار مصرف به تومان می باشد.
جستجو در نام محصولنوعقیمت
سفره ۱۲ متری طرح دار سفره 8,000
سفره طرحدار 25 متری پیلگونطرحدار 3,800
سفره طرحدار 50 متری پیلگونطرحدار 6,500
سفره کاغذی عرض 80 اصفهان مقدمطرحدار 9,400
فنجان گیاهی با نگهدارنده – آملون 24 عددیلیوان 3,150
لیوان کاغذی دوجداره یکبارمصرفلیوان 8,000
لیوان گیاهی 200cc – آملون 12 عددیلیوان 1,200
بشقاب گیاهی – آملون ( بسته 12 عددی )بشقاب 3,500
کاسه گیاهی صدفی 350 – آملون (بسته 12 عددی)کاسه 1,800
قاشق – چنگال – کارد گیاهی – آملون ( بسته 12 عددی )قاشق – چنگال 930
سطل گیاهی 800 – آملون (بسته 200 عددی)سطل 39,600
ظرف بستنی 150cc – پیشگامان (بسته 500 عددی)ظرف 13,920
بشقاب شفاف pp – آذران ورق بسته 20 عددیبشقاب 2,630
بسته 5 عددی دیس بزرگ یکبار مصرف دیس 7,000
بسته 10 عددی ظرف در دار یکبار مصرف ظرف 6,500
بسته 10 عددی دیس کوچک یکبار مصرف دیس 6,000
50 عدد ظرف یکبار مصرف غذاظرف 6,000
سفره ۵۰ متری سادهسفره 5,000
بسته 10 عددی ظرف یکبار مصرفظرف 4,900
بسته 10 عددی بشقاب بزرگ یکبار مصرف بشقاب 4,500
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 550 سی سی در دار یکبار مصرفکاسه 4,400
بسته 6 عددی بشقاب میوه خوریبشقاب 4,000
50 عدد لیوان گیاهیلیوان 4,000
بسته 10 عددی لیوان بزرگ یکبار مصرف لیوان 3,900
50 عدد بشقاب معمولیبشقاب 3,500
۱۲ عدد بشقاب طرح دار گیاهیبشقاب 3,500
بسته 10 عددی پیش دستی بزرگ یکبار مصرفپیش دستی 3,300
بسته 10 عددی کاسه خورشتی 300 سی سی در دار یکبار مصرفکاسه 3,300
بسته 5 عددی کاسه بزرگکاسه 2,200
50 عدد لیوان معمولیلیوان 2,000
بسته 10 عددی کاسه کوچک یکبار مصرف ظرف 1,800
50 عدد چاقو و چنگال و قاشق معمولیچاقو و چنگال و قاشق 1,500
بسته 10 عددی چنگال یکبار مصرفچنگال 1,500
بسته 10 عددی لیوان کوچک یکبار مصرفلیوان 1,500
بسته 10 عددی قاشق یکبار مصرفقاشق 1,200
بسته 10 عددی چاقوی یکبار مصرف چاقو 1,000
۱۲ عدد چاقو و چنگال و قاشق گیاهیچاقو و چنگال و قاشق 1,000
هر عدد دیس بزرگ دیس 400
بشقاب اُکتا طب بشقاب و پیش دستی 295
بشقاب اُکتا طببشقاب 295
سطل 2700 سی سی پلی استایرن 40 گرمسطل ماستی 290
سطل 2700 سی سی پلی استایرن 28 گرمسطل ماستی 290
بشقاب خورشیدی بشقاب و پیش دستی 220
بشقاب خورشیدی 3 خانه بشقاب و پیش دستی 220
بشقاب خورشیدی 3 خانهبشقاب 220
سطل 2500 سی سی پلی استایرن 26گرمسطل ماستی 210
هر عدد دیس کوچکدیس 200
سطل 1600 سی سی پلی استایرن 22 گرمسطل ماستی 195
سطل 1400 سی سی پلی استایرن 21 گرمسطل ماستی 150
سطل 1400 سی سی پلی استایرن 22 گرمسطل ماستی 145
سطل 1300 سی سی پلی استایرن 21گرمسطل ماستی 145
سطل 1300 سی سی پلی استایرن 22 گرمسطل ماستی 145
سطل 1100 سی سی پلی استایرن 20 گرمسطل ماستی 145
سطل 1300 سی سی پلی استایرن 18 گرمسطل ماستی 140
ظرف غذا 2 خانه 18 گرمظرف غذا 140
سطل 1300 سی سی پلی استایرن 17گرمسطل ماستی 135
سطل 1400 سی سی پلی استایرن 17 گرمسطل ماستی 127
سطل 1100 سی سی پلی استایرن 17 گرمسطل ماستی 127
سطل 900 سی سی پلی استایرن 16 گرمسطل ماستی 127
ظرف غذا 2 خانه 16 گرمظرف غذا 125
سطل 1000 سی سی پلی استایرن 16 گرمسطل ماستی 120
سطل 1100 سی سی پلی استایرن 16گرمسطل ماستی 120
سطل 750 سی سی پلی استایرن 14 گرمسطل ماستی 120
ظرف غذا تک پرسی 16 گرمظرف غذا 118
سطل 900 سی سی پلی استایرن 14 گرمسطل ماستی 110
سطل 750 سی سی پلی استایرن 12 گرمسطل ماستی 110
ظرف غذا 2 خانه 14 گرمظرف غذا 110
ظرف غذا تک پرسی 14 گرمظرف غذا 102
سطل 500 سی سی پلی استایرن 10 گرمسطل ماستی 90
ظرف غذا تک پرسی 12 گرمظرف غذا 88
ظرف غذا تک پرسی 10 گرمظرف غذا 76
کاسه خورشتی بلند رنگی کاسه و پیاله 50
دستکش یکبار مصرف بیرنگ – شیک ( بسته 100 عددی )دستکش 1,000
دستکش جعبه ای – پیک ( جعبه 100 عددی )دستکش 930
دستکش l ساق بلند رزمریم – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 4,070
دستکش s ساق کوتاه رزمریم – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 3,650
دستکش m ساق کوتاه رز مریم – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 3,650
دستکش l ساق کوتاه رزمریم – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 3,650
دستکش m ساق کوتاه دورنگ رزمریم – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 4,000
دستکش l ساق کوتاه دو رنگ رز مریم – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 4,000
دستکش m ساق کوتاه گل بانو – حریر ایران ( بسته 1 جفتی )دستکش 2,090
استرچ 5 متری – قیام (کیسه 100 رولی) 82,500
بشقاب ارکیده بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی 500 طرح ارکیده بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی 750 طرح ارکیده بشقاب و پیش دستی0
بشقاب هگزا طب بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی هگزا طب بشقاب و پیش دستی0
بشقاب لوکس طب بشقاب و پیش دستی0
بشقاب راند طب بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی خورشیدی 500 بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی خورشیدی 750 بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی گرد هایمپک بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی گرد هایمپک رنگی بشقاب و پیش دستی0
پیش دستی خورشیدی 3 خانه بشقاب و پیش دستی0
قاشق نسکافه پارس قاشق0
قاشق نسکافه تی کافی قاشق0
قاشق نسکافه آرین قاشق0
کاسه خورشتی کوتاه رنگی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 200 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 250 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 300 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 350 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 500 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 750 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک 1000 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله کریستال 1000 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله کریستال 250 سی سی کاسه و پیاله 0
پیاله کریستال مارشال کاسه و پیاله 0
پیاله هایمپک مارشال کاسه و پیاله 0
کاسه خورشتی بلند سفید کاسه و پیاله 0
بشقاب ارکیدهبشقاب 0
بشقاب هگزا طببشقاب 0
بشقاب لوکس طببشقاب 0
بشقاب راند طببشقاب 0
بشقاب خورشیدیبشقاب 0
پیش دستی 500 طرح ارکیدهبشقاب 0
پیش دستی 750 طرح ارکیدهبشقاب 0
پیش دستی هگزا طببشقاب 0
پیش دستی خورشیدی 500بشقاب 0
پیش دستی خورشیدی 750بشقاب 0
پیش دستی گرد هایمپکبشقاب 0
پیش دستی گرد هایمپک رنگیبشقاب 0
پیش دستی خورشیدی 3 خانهبشقاب 0
چنگال پدیدهچنگال0
چنگال موجچنگال0
چنگال کاجچنگال0
چنگال آریاچنگال0
چنگال هماچنگال0
چنگال رویالچنگال0
چنگال نسیمچنگال0
چنگال لوکسچنگال0
چنگال لدرلیچنگال0
چنگال دیپلماتچنگال0
چنگال پارسچنگال0
درب سس خوریدرب ها 0
درب کاسه خورشتیدرب ها 0
درب عسلی هایمپکدرب ها 0
درب کرکره هایمپکدرب ها 0
درب کرکره کریستالدرب ها 0
درب سطل دهانه کوچکدرب ها 0
درب سطل دهانه کوچکدرب ها 0
درب سطل دهانه متوسطدرب ها 0
درب سطل دهانه بزرگدرب ها 0
درب ظرف بستنی هایمپکدرب ها 0
درب ظرف بستنی کریستالدرب ها 0
دیس بیضی بزرگ هایمپکدیس0
دیس بیضی متوسط هایمپکدیس0
سطل پلی پروپیلن 1300 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 1700 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 2500 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 2700 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 900 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 500 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 600 گرمیسطل ماستی0
سطل پلی پروپیلن 750 گرمیسطل ماستی0
سطل 500 سی سی پلی استایرن 12 گرمسطل ماستی 0
سطل 600 سی سی پلی استایرن 10 گرمسطل ماستی 0
سطل 600 سی سی پلی استایرن 12 گرمسطل ماستی 0
سطل 500 سی سی پلی استایرن 8 گرمسطل ماستی 0
سطل 600 سی سی پلی استایرن 8 گرمسطل ماستی 0
سطل 700 سی سی پلی استایرن 10 گرمسطل ماستی 0
سطل 750 سی سی پلی استایرن 10 گرمسطل ماستی 0
سطل 900 سی سی پلی استایرن 12 گرمسطل ماستی 0
سطل 1000 سی سی پلی استایرن 14 گرمسطل ماستی 0
سطل 3000 سی سی پلی استایرن 36 گرمسطل ماستی 0
سطل 3000 سی سی پلی استایرن 40 گرمسطل ماستی 0
سطل 1400 سی سی پلی استایرن 30 گرمسطل ماستی 0
سطل 1600 سی سی پلی استایرن 18 گرمسطل ماستی 0
سطل 1600 سی سی پلی استایرن 19 گرمسطل ماستی 0
سطل 1600 سی سی پلی استایرن 26 گرمسطل ماستی 0
سطل 1700 سی سی پلی استایرن 19 گرمسطل ماستی 0
سطل 1700 سی سی پلی استایرن 20 گرمسطل ماستی 0
سطل 1700 سی سی پلی استایرن 22 گرمسطل ماستی 0
سطل 1700 سی سی پلی استایرن 26 گرمسطل ماستی 0
سطل 1700 سی سی پلی استایرن 30 گرمسطل ماستی 0
4 سانت 4 گرم هایمپکظرف بستنی 0
5 سانت 5 گرم هایمپکظرف بستنی 0
4 سانت 4 گرم کریستالظرف بستنی 0
نیلوفری 100 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 150 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 200 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 220 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 250 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 350 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 400 سی سیظرف بستنی 0
نیلوفری 500 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 100 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 150 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 200 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 220 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 250 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 350 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 400 سی سیظرف بستنی 0
ظرف بستنی نیلوفری 500 سی سیظرف بستنی 0
ظرف غذا تک پرسی 11 گرمظرف غذا 0
ظرف غذا تک پرسی 9 گرمظرف غذا 0
ظرف غذا تک پرسی 18 گرمظرف غذا 0
ظرف غذا 2 خانه 20 گرمظرف غذا 0
سس خوری هایمپکظروف گود بسته بندی 0
کرکره بلند 5 گرمظروف گود بسته بندی 0
کرکره بلند 4 گرمظروف گود بسته بندی 0
کرکره کوتاه 3 سانتظروف گود بسته بندی 0
کرکره کوتاه 2 سانتظروف گود بسته بندی 0
کرکره بلند کریستالظروف گود بسته بندی 0
کرکره بلند رنگیظروف گود بسته بندی 0
بیضی بزرگ کریستالظروف گود بسته بندی 0
عسلی بلند کریستالظروف گود بسته بندی 0
عسلی کوتاه کریستالظروف گود بسته بندی 0
قاشق آریاقاشق 0
قاشق موجقاشق 0
قاشق نسیمقاشق 0
قاشق لوکسقاشق 0
قاشق پارسقاشق 0
قاشق دیپلماتقاشق 0
قاشق لدرلیقاشق 0
قاشق نسکافه پارسقاشق 0
قاشق نسکافه تی کافیقاشق 0
قاشق نسکافه آرینقاشق 0
قاشق بستنی پارسقاشق 0
کارد آریاکارد 0
کارد لدرلیکارد 0
کارد دیپلماتکارد 0
کارد استیکیکارد 0
کارد موجکارد 0
کارد رویالکارد 0
لیوان پلی پروپیلن 200 سی سی شفافلیوان0
لیوان پلی پروپیلن 200 سی سی رنگیلیوان0
لیوان پلی پروپیلن 200 سی سی سفیدلیوان0
لیوان پلی پروپیلن 300 سی سیلیوان0
لیوان پلی پروپیلن 400 سی سیلیوان0
لیوان پلی پروپیلن 500 سی سیلیوان0
لیوان آرین طبلیوان0


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی