قیمت زعفران

قیمت زعفران در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه زعفران و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های زعفران فله و بسته بندی به تومان می باشد.
جستجو نوع زعفران...وزنقیمت (تومان)
زعفران پوشال آلنج7 کیلوگرم 44,500,000
زعفران پوشال معمولی1 کیلوگرم 4,700,000
زعفران پوشال صادراتی1 کیلوگرم 5,200,000
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین)4 کیلوگرم 52,000,000
زعفران پوشال معمولی1 کیلوگرم 4,000,000
زعفران دسته آلنج (دختر پیچ)8 کیلوگرم 47,000,000
زعفران دسته ( دختر پیچ )1 کیلوگرم 3,700,000
زعفران سرگل آلنج6 کیلوگرم 49,000,000
زعفران سرگل آلنج صادراتی5 کیلوگرم 64,000,000
زعفران سرگل آلنج صادراتی1 کیلوگرم 5,000,000
زعفران سرگل صادراتی 1 کیلوگرم 5,300,000
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم 6,500,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم 4,600,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم 5,200,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B1 کیلوگرم 4,900,000
زعفران سفیدی ( ریشه )1 کیلوگرم 1,300,000
زعفران سفیدی ( ریشه درجه 2 )2 کیلوگرم 1,500,000
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر)3 کیلوگرم 60,000,000
زعفران نگین پوشال1 کیلوگرم 5,500,000
زعفران نگین صادراتی1 کیلوگرم 4,900,000
زعفران نگین صادراتی1 کیلوگرم 5,100,000
زعفران نگین پوشال1 کیلوگرم 5,800,000
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم 4,800,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه یک1 کیلوگرم 4,500,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه دو1 کیلوگرم 4,300,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه سه1 کیلوگرم 5,000,000
زعفران پوشال - درجه یک1 کیلوگرم 5,300,000
زعفران پوشال - درجه دو1 کیلوگرم0
زعفران پوشال - درجه سه1 کیلوگرم0
زعفران دسته ( دختر پیچ )1 کیلوگرم 4,000,000
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک1 کیلوگرم 900,000
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه دو1 کیلوگرم 600,000
قیمت زعفران - درجه یکیک مثقال 1 31,500


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی