قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 670,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 690,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 805,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 960,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,300,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 1,560,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 1,700,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 1,930,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 3,000,000
هر کیلو میلگرد 6.5 4,550
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 4,260
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 4,110
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 4,110
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 4,150
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 4,310
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 6,350
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 6,350
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 6,350
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 6,300
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 6,300
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 6,300
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 6,360
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 6,250
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 6,250
هر کیلو ناودانی 6.5 4,700
هر کیلو ناودانی 8 4,450
هر کیلو ناودانی 10 4,450
هر کیلو ناودانی 12 4,450
هر کیلو ناودانی 14 4,450
هر کیلو ناودانی 16 4,450
هر کیلو ناودانی 18 6,400
هر کیلو ناودانی 20 6,400
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 5,750
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 5,600
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 5,600
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 5,600
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 5,250
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 5,250
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 4,450
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 4,450
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 4,450
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 4,450
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 4,450
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 4,450
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 4,450
هر کیلو ورق سیاه 2 6,150
هر کیلو ورق سیاه 3 5,650
هر کیلو ورق سیاه 4 5,750
هر کیلو ورق سیاه 5 5,750
هر کیلو ورق سیاه 6 5,700
هر کیلو ورق سیاه 8 5,700
هر کیلو ورق سیاه 10 5,570
هر کیلو ورق سیاه 12 5,570
هر کیلو ورق سیاه 15 5,570
هر کیلو ورق سیاه 20 5,300
هر کیلو ورق سیاه 25 5,300
هر کیلو ورق سیاه 30 5,300
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 5,100
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 5,050
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 5,050
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 5,050
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 5,050
هرکیلو مفتول حرارتی 5,150
هرکیلو مفتول زیگزاگ 5,200
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 5,750
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 5,750
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 5,700
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 5,700
هر کیلو خاموت 8 5,000
هر کیلو خاموت 10 4,550
8 هر کیلو خاموت مهندسی 5,050
10 هر کیلو خاموت مهندسی 4,600
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 5,050
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 4,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 10,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 9,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 8,750
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 8,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 8,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 8,400

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی