قیمت آهن - قیمت روز در فرصت امروز

قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 750,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 730,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 830,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 980,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,410,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 1,620,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 1,820,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 2,060,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 3,150,000
هر کیلو میلگرد 6.5 5,000
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 4,600
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 4,420
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 4,420
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 4,380
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 4,540
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 6,450
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 6,550
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 6,550
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 6,550
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 6,500
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 6,500
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 6,500
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 6,500
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 6,450
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 6,450
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 6,450
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 6,560
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 6,450
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 6,450
هر کیلو ناودانی 6.5 4,850
هر کیلو ناودانی 8 4,850
هر کیلو ناودانی 10 4,850
هر کیلو ناودانی 12 4,850
هر کیلو ناودانی 14 4,950
هر کیلو ناودانی 16 4,950
هر کیلو ناودانی 18 6,400
هر کیلو ناودانی 20 6,400
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 6,050
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 6,050
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 6,050
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 6,050
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 5,850
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 5,850
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 4,850
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 4,850
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 4,850
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 4,850
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 4,850
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 4,850
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 4,850
هر کیلو ورق سیاه 2 6,550
هر کیلو ورق سیاه 3 6,300
هر کیلو ورق سیاه 4 6,350
هر کیلو ورق سیاه 5 6,300
هر کیلو ورق سیاه 6 6,150
هر کیلو ورق سیاه 8 6,050
هر کیلو ورق سیاه 10 6,150
هر کیلو ورق سیاه 12 6,050
هر کیلو ورق سیاه 15 6,050
هر کیلو ورق سیاه 20 5,950
هر کیلو ورق سیاه 25 5,950
هر کیلو ورق سیاه 30 5,950
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 5,450
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 5,450
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 5,450
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 5,450
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 5,450
هرکیلو مفتول حرارتی 5,400
هرکیلو مفتول زیگزاگ 5,400
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 6,500
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 6,500
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 6,300
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 6,300
هر کیلو خاموت 8 5,050
هر کیلو خاموت 10 4,750
8 هر کیلو خاموت مهندسی 5,150
10 هر کیلو خاموت مهندسی 4,800
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 5,050
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 4,750
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 11,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 10,050
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 9,170
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 8,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 8,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 8,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 8,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 8,750
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 8,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 8,800

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی