قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 857,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 1,130,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 1,240,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 1,750,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,980,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 2,070,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 2,360,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 2,860,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 3,890,000
هر کیلو میلگرد 6.5 7,110
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 6,310
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 6,120
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 6,100
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 6,350
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 6,450
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 9,000
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 9,000
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 9,000
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 8,950
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 8,950
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 8,950
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 8,900
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 8,900
هر کیلو ناودانی 6.5 6,650
هر کیلو ناودانی 8 6,650
هر کیلو ناودانی 10 6,650
هر کیلو ناودانی 12 6,650
هر کیلو ناودانی 14 6,700
هر کیلو ناودانی 16 6,700
هر کیلو ناودانی 18 -
هر کیلو ناودانی 20 -
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 11,300
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 11,300
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 11,300
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 11,300
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 11,500
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 11,500
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6,500
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6,500
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6,500
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6,500
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6,500
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6,500
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6,500
هر کیلو ورق سیاه 2 9,350
هر کیلو ورق سیاه 3 11,350
هر کیلو ورق سیاه 4 11,500
هر کیلو ورق سیاه 5 11,250
هر کیلو ورق سیاه 6 11,250
هر کیلو ورق سیاه 8 11,250
هر کیلو ورق سیاه 10 11,250
هر کیلو ورق سیاه 12 11,250
هر کیلو ورق سیاه 15 11,250
هر کیلو ورق سیاه 20 11,250
هر کیلو ورق سیاه 25 11,550
هر کیلو ورق سیاه 30 11,550
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 6,650
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 6,650
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 6,650
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 6,650
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 6,650
هرکیلو مفتول حرارتی 8,600
هرکیلو مفتول زیگزاگ 8,700
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 9,600
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 9,600
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 9,100
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 9,100
هر کیلو خاموت 8 7,250
هر کیلو خاموت 10 6,700
8 هر کیلو خاموت مهندسی 7,300
10 هر کیلو خاموت مهندسی 6,650
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 7,250
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 6,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 14,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 13,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 13,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 13,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 13,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 13,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 13,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 13,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 13,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 13,200

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی