قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 640,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 785,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 890,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 1,120,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,400,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 1,680,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 1,900,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 2,065,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 3,060,000
هر کیلو میلگرد 6.5 4,500
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 4,330
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 4,100
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 4,100
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 4,100
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 4,270
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 5,600
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 5,700
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 5,700
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 5,700
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 5,650
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 5,650
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 5,650
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 5,600
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 5,600
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 5,600
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 5,600
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 5,700
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 5,600
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 5,600
هر کیلو ناودانی 6.5 4,650
هر کیلو ناودانی 8 4,400
هر کیلو ناودانی 10 4,400
هر کیلو ناودانی 12 4,400
هر کیلو ناودانی 14 4,450
هر کیلو ناودانی 16 4,450
هر کیلو ناودانی 18 6,400
هر کیلو ناودانی 20 6,400
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 5,400
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 5,400
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 5,400
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 5,400
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 5,350
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 5,350
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 4,350
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 4,350
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 4,350
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 4,350
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 4,350
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 4,300
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 4,300
هر کیلو ورق سیاه 2 5,450
هر کیلو ورق سیاه 3 5,580
هر کیلو ورق سیاه 4 5,450
هر کیلو ورق سیاه 5 5,400
هر کیلو ورق سیاه 6 5,440
هر کیلو ورق سیاه 8 5,440
هر کیلو ورق سیاه 10 5,440
هر کیلو ورق سیاه 12 5,440
هر کیلو ورق سیاه 15 5,440
هر کیلو ورق سیاه 20 5,350
هر کیلو ورق سیاه 25 5,400
هر کیلو ورق سیاه 30 5,350
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 5,000
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 4,900
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 4,900
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 4,900
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 4,900
هرکیلو مفتول حرارتی 4,750
هرکیلو مفتول زیگزاگ 4,800
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 5,350
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 5,350
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 5,250
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 5,250
هر کیلو خاموت 8 4,750
هر کیلو خاموت 10 4,450
8 هر کیلو خاموت مهندسی 4,900
10 هر کیلو خاموت مهندسی 4,500
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 4,900
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 4,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 8,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 7,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 7,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 6,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 6,900
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 6,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 6,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 6,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 6,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 6,800

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی