پنجشنبه, ۱۹ تیر(۴) ۱۳۹۹ / Thu, 9 Jul(7) 2020 /
           
فرصت امروز

قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

عنوان قیمت

هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن

1,860,000

هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن

2,120,000

هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن

2,210,000

هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن

2,620,000

هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن

3,700,000

هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن

3,860,000

هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن

3,970,000

هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن

6,900,000

هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن

8,100,000

هر کیلو میلگرد 6.5

9,700

هر کیلو میلگرد 8 قزوین

9,550

هر کیلو میلگرد 10

9,050

هر کیلو میلگرد 12

9,050

هر کیلو میلگرد 14

9,300

هر کیلو میلگرد 16

9,300

هر کیلو میلگرد 18

9,300

هر کیلو میلگرد 20

9,300

هر کیلو میلگرد 22

9,300

هر کیلو میلگرد 25

9,300

هر کیلو میلگرد 28

9,300

هر کیلو میلگرد 32

9,400

هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509

14,500

هر کیلو قوطی 20x10

14,650

هر کیلو قوطی 25x10

14,650

هر کیلو قوطی 30x10

14,650

هر کیلو قوطی 25x25

14,550

هر کیلو قوطی 30x20

14,550

هر کیلو قوطی 30x50

14,550

هر کیلو قوطی 30x60

14,550

هر کیلو قوطی 40x40

14,550

هر کیلو قوطی 60x40

14,550

هر کیلو قوطی 40x100

14,550

هر کیلو قوطی 80x40

14,550

هر کیلو ناودانی 6.5

10,000

هر کیلو ناودانی 8

10,000

هر کیلو ناودانی 10

10,000

هر کیلو ناودانی 12

10,000

هر کیلو ناودانی 14

10,000

هر کیلو ناودانی 16

10,000

هر کیلو ناودانی 18

0

هر کیلو ناودانی 20

0

هر کیلو ورق 8

13,200

هر کیلو ورق 10

13,200

هر کیلو ورق 12

13,200

هر کیلو ورق 15

13,000

هر کیلو ورق 20

12,400

هر کیلو ورق 25

12,400

هر کیلو نبشی 3

10,200

هر کیلو نبشی 4

10,200

هر کیلو نبشی 5

10,200

هر کیلو نبشی 6

10,200

هر کیلو نبشی 8

10,200

هر کیلو نبشی 10

10,200

هر کیلو نبشی 12

10,200

هر کیلو ورق سیاه 2

14,400

هر کیلو ورق سیاه 3

12,600

هر کیلو ورق سیاه 4

12,400

هر کیلو ورق سیاه 5

12,600

هر کیلو ورق سیاه 6

12,700

هر کیلو ورق سیاه 8

13,500

هر کیلو ورق سیاه 10

13,100

هر کیلو ورق سیاه 12

13,100

هر کیلو ورق سیاه 15

13,100

هر کیلو ورق سیاه 20

13,000

هر کیلو ورق سیاه 25

13,000

هر کیلو ورق سیاه 30

13,300

هر کیلو تسمه 20x5

10,000

هر کیلو تسمه 25x5

10,000

هر کیلو تسمه 30x5

10,000

هر کیلو تسمه 40x5

10,000

هر کیلو تسمه 50x5

10,000

هرکیلو مفتول حرارتی

11,100

هرکیلو مفتول زیگزاگ

11,100

هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5

12,900

هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5

12,900

هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5

12,400

هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5

12,400

هر کیلو خاموت 8

10,500

هر کیلو خاموت 10

9,800

8 هر کیلو خاموت مهندسی

10,600

10 هر کیلو خاموت مهندسی

9,900

هر کیلو خاموت سنجاقی 8

10,600

هر کیلو خاموت سنجاقی 10

9,900

هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4

22,000

هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5

19,200

هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6

18,700

هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7

18,400

هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8

18,400

هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9

18,400

هر کیلو ورق گالوانیزه 1

18,600

هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25

18,200

هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5

18,700

هر کیلو ورق گالوانیزه 2

18,900

صفحه اول فرصت نت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه