قیمت مرغ - قیمت روز در فرصت امروز

قیمت مرغ

قیمت مرغ

 اشاره: قیمت روز مرغ  در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و  بررسی میدانی مرغ فروشان و همچنین استعلام از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت تعیین می شود. متوسط قیمت مرغ ملاک تعیین نهایی قیمت است. این قیمت نامه روزانه بروز می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت مرغ مورد استفاده قرار گیرد. 

استفاده از بخش قیمت مرغ تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatonline.com بلامانع است.

جستجو نوع مرغ... قیمت (تومان)
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 19,700
مغز ران بدون پوست بدون استخوان 22,700
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 23,500
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 21,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 21,300
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 20,900
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 17,700
بازوی کبابی ساده 17,500
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 17,600
فیله مرغ 29,500
گردن مرغ بدون پوست 4,400
شنیتسل بدون آرد 27,000
جوجه چینی 28,200
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 29,600
جوجه کباب بااستخوان ساده 21,900
پا چینی 10 عددی مرغ 21,800
مرغ کنتاکی 21,800
سینه مرغ سوخاری 20,800
دل مرغ پاک کرده 6,700
جگر مرغ 4,900
سنگدان مرغ 6,500
پای مرغ 4,900
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 28,000
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 21,500
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 14,500
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 28,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 21,500
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 14,500
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 38,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 36,000
کبک منجمد بسته1000گرمی 45,000
کبک منجمد بسته800گرمی 34,000
کبک منجمد بسته500گرمی 24,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 44,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 21,000
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 11,700
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 11,800
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 11,900
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 11,000
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه 15,800
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک 15,700
بوقلمون ساق با پوست 43,800
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 40,700
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 56,800
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 37,400
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 46,800
بوقلمون فیله 55,800
بوقلمون بازو 20,800
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 14,500
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 18,000
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 29,000
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 35,600
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 32,400
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 30,600
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 29,000
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 44,600
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 11,700
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 13,000
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 10,200
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) 28,500
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) 29,500
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن هر عدد 7,0200
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 7,000
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی 12,500
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی 13,800
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 14,500
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 15,100
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 7,000
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 9,100
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 6,000
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 4,500
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 3,100
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,600
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet 6,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,700
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet 5,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet 4,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 17,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet 12,400
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet 9,300
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 5,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet 6,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet 4,600
تخم کبک 6 عددی 7,000
تخم کبک 4 عددی 4,800
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم 14,000
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 3,000
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 5,400
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) 7,300

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی