قیمت مرغ

قیمت مرغ

 اشاره: قیمت روز مرغ  در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و  بررسی میدانی مرغ فروشان و همچنین استعلام از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت تعیین می شود. متوسط قیمت مرغ ملاک تعیین نهایی قیمت است. این قیمت نامه روزانه بروز می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت مرغ مورد استفاده قرار گیرد. 

استفاده از بخش قیمت مرغ تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.

جستجو نوع مرغ... قیمت (تومان)
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 18,000
مغز ران بدون پوست بدون استخوان 20,500
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 21,500
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 20,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 20,100
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 19,000
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 17,000
بازوی کبابی ساده 16,000
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 17,000
فیله مرغ 27,200
گردن مرغ بدون پوست 5,000
شنیتسل بدون آرد 25,300
جوجه چینی 26,400
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 26,400
جوجه کباب بااستخوان ساده 20,300
پا چینی 10 عددی مرغ 19,500
مرغ کنتاکی 19,300
سینه مرغ سوخاری 19,300
دل مرغ پاک کرده 6,900
جگر مرغ 3,600
سنگدان مرغ 5,600
پای مرغ 5,400
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 32,500
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 26,500
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 16,500
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 31,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 25,500
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 16,000
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 42,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 41,000
کبک منجمد بسته1000گرمی 45,500
کبک منجمد بسته800گرمی 34,000
کبک منجمد بسته500گرمی 24,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 45,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 23,000
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) -
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 11,300
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 12,600
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 11,500
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه -
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک -
بوقلمون ساق با پوست 39,800
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 26,900
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 51,500
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 33,800
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 42,600
بوقلمون فیله 50,700
بوقلمون بازو 18,200
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 18,200
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 16,000
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 26,500
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 32,500
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 30,700
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 26,900
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 24,500
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 40,700
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 13,000
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 16,000
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 13,100
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) 25,300
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) 27,500
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن هر عدد 7,000
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 8,900
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی 17,900
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی 16,900
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 9,100
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 12,300
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 7,800
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 5,900
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 4,100
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 17,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,300
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم کبک 6 عددی 7,200
تخم کبک 4 عددی 5,000
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم 14,200
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 3,700
تخم بلدرچین 15عددی بسته بندی پت 4,400
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 6,500
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) 9,900

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی