قیمت مرغ

قیمت مرغ

 اشاره: قیمت روز مرغ  در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و  بررسی میدانی مرغ فروشان و همچنین استعلام از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت تعیین می شود. متوسط قیمت مرغ ملاک تعیین نهایی قیمت است. این قیمت نامه روزانه بروز می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت مرغ مورد استفاده قرار گیرد. 

استفاده از بخش قیمت مرغ تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.

جستجو نوع مرغ... قیمت (تومان)
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 20,200
مغز ران بدون پوست بدون استخوان 23,300
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 23,700
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 21,700
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 21,800
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 21,000
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 18,500
بازوی کبابی ساده 17,600
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 18,000
فیله مرغ 30,000
گردن مرغ بدون پوست 5,400
شنیتسل بدون آرد 27,500
جوجه چینی 28,700
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 30,200
جوجه کباب بااستخوان ساده 22,000
پا چینی 10 عددی مرغ 21,000
مرغ کنتاکی 21,000
سینه مرغ سوخاری 20,700
دل مرغ پاک کرده 5,700
جگر مرغ 3,000
سنگدان مرغ 5,200
پای مرغ 5,400
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 28,000
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 21,500
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 14,500
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 28,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 21,600
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 14,500
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 38,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 36,000
کبک منجمد بسته1000گرمی 45,000
کبک منجمد بسته800گرمی 34,000
کبک منجمد بسته500گرمی 24,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 44,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 21,000
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) -
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 13,800
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 13,800
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 12,900
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه -
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک -
بوقلمون ساق با پوست 33,700
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 31,300
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 43,600
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 28,700
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 36,500
بوقلمون فیله 42,800
بوقلمون بازو 15,300
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 11,000
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 13,800
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم -
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 21,600
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 27,500
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 26,000
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 23,600
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 20,600
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 34,700
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 11,900
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 15,000
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 11,900
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) 21,000
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) 22,000
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن هر عدد 6,500
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 7,600
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی 14,800
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی 15,800
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 8,100
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 10,900
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 7,000
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 5,300
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 3,800
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 15,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 10,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 8,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 5,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار -
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet -
تخم کبک 6 عددی 7,000
تخم کبک 4 عددی 4,800
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم 14,000
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 3,000
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 5,400
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) 7,300

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی