قیمت مصالح ساختمانی

قیمت مصالح ساختمانی اعم از سیمان، آجر، بلوک، شن، ماسه، گچ و ...در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحاديه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی اعلام شده است. تمامی قیمت های مصالح ساختمانی به تومان می باشد.

جستجو نام محصول نوع بسته بندی توضیحات قیمت
سیمان 325-1 فله (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 1,786,042
سیمان 325-1 پاکت 50 کیلویی (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 2,124,042
تیپ 2 و پوزولانی فله (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 1,841,280
تیپ 2 و پوزولانی پاکت 50 کیلویی (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 2,179,280
سیمان 425-1 فله (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 1,859,693
سیمان 425-1 پاکت 50 کیلویی (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 2,197,693
سیمان تیپ 5 فله (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 1,878,106
سیمان تیپ 5 پاکت 50 کیلویی (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 2,216,106
سیمان 525-1 فله (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 1,896,518
سیمان 525-1 پاکت 50 کیلویی (تن) تحویل درب کارخانه نقدی 2,234,518
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی)  
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) -
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) -
 سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) -
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل -
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) -
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) -
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) -
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) -
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) -
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) -
سیمان بنایی (جدید) تن لمینت(برزنتی) -
سیمان تیپ 1 آبیک تن پاکتی(کاغذ) -
سیمان تیپ 1 تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان تیپ 2 آبیک تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ 2 تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان تیپ 2 نایین تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ 2 نایین تن لمینت(برزنتی) -
 سیمان تیپ 5 تهران تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۱ تهران تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۱ ساوه تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ ۲ تهران تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۲ جاجرود تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۲ ساوه تن فله (بونکر) -
سیمان تیپ ۲ ساوه تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ ۲ شمال تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ۲ جاجرود تن لمینت (برزنتی) -
سیمان تیپ۵ تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان سرباره نائین تن لمینت(برزنتی) -
سیمان سفید ارومیه تن پاکتی(لمینت) بدون حمل -
سیمان سفید دماوند ۵۰kg تن لمینت(برزنتی) -
سیمان سفید ۵۰ کیلویی تن لمینت (برزنتی) -
سیمان سفید۲۵کیلویی تن لمینت (برزنتی) -
سیمان پزولان ویژه (جدید) تن پاکتی(لمینت) -
سیمان پزولانی تهران تن فله (بونکر) -
سیمان پزولانی تهران تن لمینت(برزنتی) -
سیمان پزولانی ساوه تن لمینت (برزنتی) -
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ -
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ -
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ -
بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ -
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ -
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ -
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ -
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت -
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار -
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت -
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار -
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت -
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار -
سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ -
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ -
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ -
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ -
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ -
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ -
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ -
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ -
آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ -
آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ -
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ -
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ -
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ -
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ -
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ -
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ -
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ -
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ -
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ -
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ -
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ -
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ -
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ -
دیوار گچی نوید متر مربع متر مربع -
دیوارگچی ساوه متر مربع متر مربع -
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) متر مربع متر مربع -
پانل گچی ساوه قالب قالب -
پانل گچی نوید قالب قالب -
پانل گچی کاوه قالب قالب -
 بلوکاژ سنگ دانه بندی شده تن فله ( ویژه مقاومت پی ) -
 شن بادامی ۲٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) -
 شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ تن فله ( ویژه بتن و سنگ ) -
 شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی تن فله ( ویژه بتن ) -
 شن نخودی ۱٫۵٫۰ تن فله ( ویژه بتن ) -
 ماسه شکسته خورده سنگ تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) -
 ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه تن فله ( ویژه بنایی ) -
ماسه ۱ بار شسته مخلوط تن فله ( ویژه سنگ و بنایی ) -
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 تن فله ( ویژه بتن ) -
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) -
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 تن فله ( ویژه بتن ) -
ایران گچ ۳۳kg گونی گونی -
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه گونی گونی -
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه گونی گونی -
گچ بتگیبس ۳۰kg گونی گونی -
گچ جبل متین بدون کرایه گونی گونی -
گچ جبل ۳۳kg گونی گونی -
گچ جبل ۴۰kg گونی گونی -
گچ ساتن اسپندار تن   -
گچ سارالیت ۳۳kg گونی گونی -
گچ سارالیت ۴۰kg گونی گونی -
گچ ساران ۴۰kg گونی گونی -
گچ ساوه طلایی ۴۰kg گونی گونی -
گچ سمنان آریان ۴۰kg گونی گونی -
گچ سمنان جم گونی گونی -
گچ سمنان حریر بدون کرایه گونی گونی -
گچ سمنان زمرد ۴۰kg گونی گونی -
گچ سمنان نوع ۱ گونی گونی -
گچ سینا بدون کرایه گونی گونی -
گچ سیوا اسپندار تن   -
گچ کناف ۴۰kg گونی گونی -
گچ گیپتون اسپندار 30kg گونی گونی -

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی