قیمت لوازم الکتریکی ساختمانی

قیمت لوازم الکتریکی ساختمانی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از فروشندگان معتبر تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های لوازم الکتریکی ساختمانی به تومان می باشد.

جستجو نام کالا توضیحات مدت ضمانت قیمت
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 6 وات یک سال -
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 12 وات یک سال -
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 18 وات یک سال -
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع 24 وات یک سال -
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 3 وات - سایز گرد بُر55 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 6 وات - سایز گرد بُر95 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 12 وات - سایز گرد بُر140 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد 18 وات - سایز گرد بُر190 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد 6 وات - سایز گرد بُر75 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد 12 وات - سایز گرد بُر120 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی توکار COB 3 وات - سایز گرد بُر75 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی توکار COB 7 وات - سایز گرد بُر80 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی توکار COB 20 وات - سایز گرد بُر150 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی توکار COB 30 وات - سایز گرد بُر200 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی توکار COB 50 وات - سایز گرد بُر250 میلیمتر یک سال -
چراغ سقفی قاب هالوژن آلومینیوم سوکت دار سایز گرد بُر75 میلیمتر - -
چراغ سقفی قاب هالوژن ورق سوکت دار سایز گرد بُر80 میلیمتر - -
چراغ سقفی قاب هالوژن دایکاست سوکت دار سایز گرد بُر80 میلیمتر - -
چراغ سقفی پنل دوررنگ توکار 6 وات - سایز گرد بُر80 میلیمتر یک سال -
کلید یک پل (تک پل) دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
کلید یک پل (تک پل) دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
کلید 2 پل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
کلید 2 پل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
کلید تبدیل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
کلید تبدیل دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
شاسی زنگ دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
شاسی زنگ دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
پریز برق محافظ دار دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
پریز برق محافظ دار دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
سوکت تلفن دو خط دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
سوکت تلفن دو خط دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
فیش آنتن دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید - -
فیش آنتن دلند تعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا - -
پریز ارت محافظ دار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
پریز ارت محافظ دار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
پریز ارت با پایه چینی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
پریز ارت با پایه چینی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
سوکت تلفن دوکاره دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
سوکت تلفن دوکاره دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
سوکت تلفن دوقلو دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
سوکت تلفن دوقلو دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
سوکت شبکه cat6 دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
سوکت شبکه cat6 دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
فیش آنتن مرکزی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
فیش آنتن مرکزی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
زنگ ملودی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
زنگ ملودی دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
زنگ اخبار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
زنگ اخبار دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
کلید کولر دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
کلید کولر دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
کلید راه پله دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
کلید راه پله دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
دیمر 800w دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید - -
دیمر 800w دلند تعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا - -
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5W برند :ZFR یک سال -
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5W برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5W برند :افراتاب دو سال -
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 6W برند :دنای دو و نیم سال -
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی4w شفاف برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی4w شفاف برند :افراتاب دو سال -
لامپ حبابی 7w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال 0
لامپ حبابی 9w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ حبابی 12w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ حبابی 15w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ حبابی 17w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ حبابی 20w SMD سرپیچ E27 برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ حبابی 30w SMD سرپیچ E27 برند :FSL دو سال -
لامپ حبابی 40w SMD سرپیچ E27 برند :FSL دو سال -
لامپ حبابی 60w SMD سرپیچ E27 برند :FSL دو سال 0
لامپ هالوژن 5w پایه GU10 SMD برند :افراتاب دو سال -
لامپ هالوژن 4/8w پایه GU10 SMD برند :اسرام دو سال -
لامپ هالوژن 8w پایه GU10 SMD برند :هالی استار- نمانور دو سال -
لامپ هالوژن 5w SMD پایه سوکتی برند :اوپتونیک یک سال -
لامپ هالوژن 6w SMD پایه سوکتی برند :FSL دو سال -
لامپ هالوژن 6w SMD پایه سوکتی برند :سیماران دو سال -
لامپ هالوژن 7w SMD پایه سوکتی برند :دلتا یک سال -
لامپ افراتاب LED حبابی B-0901 9 وات-سرپیچE27-بدنه پلاستیکی - زاویه تابش 230 درجه دو سال -
لامپ افراتاب LED شمعیc-0501بدون اشک 5 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 160 درجه دو سال -
لامپ افراتاب LED شمعی TC-0501اشکی 5 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 160 درجه دو سال -
لامپ افراتاب LED شمعی فیلامانیCF بدون اشک 4 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش360 درجه دو سال -
لامپ افراتاب LED فیلامانی شمعیTCF اشکی 4 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 360 درجه دو سال -
لامپ افراتاب LED فیلامانی حبابی A60F 4 وات - سرپیچE27 - زاویه تابش 360 درجه دو سال -
لامپ افراتاب SMD هالوژنیCS-0501 5 وات - سرپیچGU 10 - زاویه تابش 60 درجه دو سال -
لامپ افراتاب COB هالوژنی CS-0501 5 وات - سرپیچGU 10 - زاویه تابش 36 درجه دو سال -
لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی 12 وات - سرپیچE14 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی 15 وات - سرپیچE14 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 18 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 25 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 35 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 45 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 55 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 90 وات - سرپیچE27 - اسپیرال یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 105 وات - سرپیچE27 - لوتوس یک سال -
لامپ افراتاب کم مصرف 150 وات - سرپیچE40 - لوتوس یک سال -
آیفون تصویری تک نما - 1 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 2 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 3 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 4 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 5 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 6 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 7 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 8 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 9 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 10 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 11 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 12 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 13 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 14 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 15 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 16 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 17 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 18 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 19 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 20 واحدی - مدل D43 اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما مدل D43 - گوشی 4/3C اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما مدل D43 - گوشی 4/3D اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبان سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 1 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 2 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 3 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 4 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 5 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 6 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 7 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 8 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 9 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 10 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 11 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 12 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 13 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 14 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 15 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 16 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 17 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 18 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 19 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
آیفون تصویری تک نما - 20 واحدی - مدل C43 اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدها سه سال -
زنگ روکار برق و باتری   - -
چراغ FPL 2×36w   - -
چراغ FPL 4×36w   - -
هواکش توربو شماره 10   - -
هواکش توربو شماره 12   - -
هواکش توربو شماره 15   - -
ریموت کنترل روشنایی 4×1000w   - -
زنگ بی سیم   - -
هویه 40w   - -
هویه 60w   - -
هویه 100w   - -
فازمتر   - -
اهم متر دیجیتال   - -
اهم متر آنالوگ   - -
دوشاخه ساده   - -
دوشاخه ارت دار   - -
کابل HDMI بلند   - -
آنتن رومیزی برقی   - -
تبدیل دوشاخه 3 به 2 10A   - -
تبدیل دوشاخه 3 به 2 16A   - -
تبدیل دوشاخه 3 به 2 10A کلیددار   - -
تبدیل دوشاخه 3 به 2 16A فیوز دار   - -
فیوز مینیاتوری 6A-40A   - -
فیوز مینیاتوری 6A-40A   - -
باطری آلکالاین AA و AAA   - -
باطری آلکالاین AA و AAA   - -
مبدل ولتاژ 220v به 110v   - -
تبدیل 2 به 3 ارت دار   - -
چراغ سنسوردارسقفی دولامپ   - -
سنسور روشنایی سقفی روکار   - -
سنسور روشنایی دیواری روکار   - -
فوتوسِل 16A   - -
ترمینال 6A   - -
ترمینال 10A   - -
سیم1/5   - -
سیم2/5   - -
سیم4   - -
سیم6   - -
سیم0/5×2 نایلون   - -
سیم0/75×2نایلون   - -
سیم1×2 نایلون   - -
سیم1/5×2 نایلون   - -
سیم2/5×2 نایلون   - -
کابل1/5×2   - -
کابل2/5×2   - -
کابل4×2   - -
کابل1/5×3   - -
کابل2/5×3   - -
کابل4×3   - -
کابل کواکسیال صادراتی   - -
پروژکتور COB فلت لنزدار 20w یک سال -
پروژکتور COB فلت لنزدار 30w یک سال -
پروژکتور COB فلت لنزدار 50w یک سال -
پروژکتور COB فلت لنزدار 100w یک سال -
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 10w یک سال -
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 20w یک سال -
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 30w یک سال -
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز 50w یک سال -
پروژکتورLED Pawer نماسازی 3w یک سال -
پروژکتورLED Pawer نماسازی 5w یک سال -
پروژکتورLED Pawer نماسازی 7w یک سال -
پروژکتورLED Pawer نماسازی 36w یک سال -
والواشر LED Pawer نماسازی 4w یک سال -
والواشر LED Pawer نماسازی 6w یک سال -
والواشر LED Pawer نماسازی 12w یک سال -
والواشر LED Pawer نماسازی 24w یک سال -
پروژکتور SMD RGB با ریموت کنترل 50w یک سال -
لامپ FPL 36W   - -
لامپ مهتابی فلورسنت 40W   - -
ریسه SMD 3014   - -
ریسه SMD 3014دولاین   - -
ریسه 5730_120لامپ   - -
ریسه 5050 RGB   - -
رابط ریسه 3014   - -
رابط ریسه 5730   - -
رابط ریسه 5050 RGB ریموتی   - -
سه خانه ساده - فردان 1.8 متر دوسال -
سه خانه ساده - فردان 5متر دوسال -
چهار خانه ساده - فردان 1.8 متر دوسال -
چهار خانه ساده - فردان 5متر دوسال -
شش خانه ارت دار - فردان 1.8 متر دوسال -
شش خانه ارت دار - فردان 5 متر دوسال -
چهار خانه 10 متر جمع شو فردان   دوسال -
پنج خانه4+1 با مینیاتوری - فردان 1.8 متر دوسال -
محافظ یخچال دوخانه ساده - فردان 1.8 متر دوسال -
محافظ یخچال ارت دار دوخانه - فردان 3 متر دوسال -
محافظ یخچال وصوت و تصویر 4 خانه فردان 1.8 متر دوسال -
محافظ یخچال و صوت و تصویر 4 خانه فردان 3.5 متر دوسال -
محافظ یخچال دوخانه دیجیتال فردان 2 متر دوسال -
محافظ یخچال دو خانه دیجیتال 4 متر فردان 4 متر دوسال -
محافظ کامپیوتر شش خانه فردان 1.8 متر دوسال -
محافظ کامپیوتر شش خانه فردان 3.5 متر دوسال -
محافظ یخچال دوشاخه دار کاوه   دوسال -
محافظ کولر گازی دوشاخه دار کاوه   دوسال -
محافظ پکیج دوشاخه دار کاوه   دوسال -

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی