قیمت برنج ایرانی و وارداتی

قیمت برنج ایرانی و وارداتی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه برنج فروشان و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های برنج ایرانی و خارجی به تومان می باشد.

جستجو در نوع برنج... قیمت
برنج شیرودی 16,000
برنج شیرودی حاج ‌تبارک 19,000
انواع دودی پرمحصول 19,500
برنج طارم اصل 24,000
برنج طارم ممتاز معطر گلستان 26,000
برنج طارم رمضانی 17,500
برنج طارم عسگری 22,000
برنج طارم آستانه درجه یک برتر 25,000
برنج فجر 18,500
برنج ندا 15,000
برنج نیمدانه معطر 14,000
برنج نیمدانه پرمحصول 12,000
برنج هاشمی 23,500
برنج هاشمی کیمیا 24,700
برنج هاشمی ممتاز 25,000
برنج هاشمی دودی کیمیا 21,000
برنج دودی هاشمی حاج‌ تبارک 25,500
برنج هاشمی پردیس 24,700
برنج هاشمی کشت دوم 24,000
برنج طارم کشت دوم 24,000
برنج طارم هاشمی 20,000
برنج صدری حاج‌ تبارک 23,000
برنج دمسیاه 23,500
برنج هندی دانه بلند ممتاز 8,000
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهA 7,650
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهB 7,650
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهC 7,650
برنج وارداتی هندی دانه بلند1121درجهD 7,650
وارداتی هندی درجه یک دانه کوتاه 5,000
برنج وارداتی هندی انواع کوتاه درجه2 -
برنج وارداتی هندی 1121 (شرکت بازرگانی دولتی) -
برنج وارداتی هندی پر محصول (شرکت بازرگانی دولتی) -
برنج وارداتی پاکستانی باسماتی معطر -
برنج وارداتی انواع پاکستانی 9,000
برنج وارداتی آرژانتین -
برنج تایلندی وارداتی با برند بره نشان -
برنج تایلندی وارداتی با برند افتخار قرمز، فدک سفید، شاهی -
برنج تایلندی وارداتی با برند هومالی 6,000
برنج وارداتی اروگوئه -
سایر انواع برنج معطر داخلی (گرده، چمپا، عنبر بو و ...) -
برنج وارداتی پاکستانی سوپر باسماتی -
برنج تنظیم بازار - وارداتی هندی دانه کوتاه 6,000
برنج تنظیم بازار - وارداتی تایلندی -
برنج عنبر بو -
برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌ کنار 21,000
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌ کنار 22,000
برنج قهوه ای 21,000
برنج طارم هاشمی فریدون کنار -
برنج کامفیروز اصل 17,100
برنج صدری هاشمی -
برنج طارم دم سیاه 24,000

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی