قیمت محصولات سایپا

قیمت محصولات سایپا در سایت روزنامه فرصت امروز بر اساس قیمت روز نمایندگی های سایپا و مراجعه خبرنگاران روزنامه به بازار خودرو بروز می شود. قیمت انواع پراید , کیا سراتو, تیبا, ساینا, کوبیک, وانت زامیاد, چانگان و آریو.

استفاده از بخش قیمت های خودرو تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.

برند خودروجستجو در مدل خودروتوضیحاتقیمت بازار آزادقیمت نمایندگی
سایپاپراید 111 SE سفید 23,300,000 21,243,000
سایپاپراید 111 SEتنوع رنگ 23,600,000 21,503,000
سایپاپراید SE 131 سفید 21,600,000 21,280,000
سایپاپراید SE 131 تنوع رنگ 21,900,000 21,540,000
سایپاپراید SE 131 پایه گازسوز سفید 22,600,000 21,850,000
سایپاپراید SE 131 پایه گازسوز تنوع رنگ 22,700,000 22,200,000
سایپاپراید 132 SEسفید 21,900,000 20,845,000
سایپاپراید 132 SE تنوع رنگ 22,000,000 21,105,000
سایپاپراید 151 SE 21,900,000 21,385,000
سایپاتیبا SX سفید 26,000,000 25,534,000
سایپاتیبا SX تنوع رنگ 26,200,000 25,794,000
سایپاتیبا SX . دوگانه ‌سوز سفید 28,000,000 27,034,000
سایپاتیبا SX . دوگانه‌ سوز تنوع رنگ 28,200,000 27,294,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک SX سفید 27,800,000 27,458,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک SX تنوع رنگ 28,100,000 27,718,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک EXسفید 28,600,000 27,458,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک EXتنوع رنگ 27,800,000 0
سایپاساینا SX ساینا SX 26,850,000 26,850,000
سایپاساینا EX (سفید) سفید 29,800,000 29,000,000
سایپاساینا EX تنوع رنگ 29,160,000 29,200,000
سایپاساینا LUX اتوماتیکاتوماتیک 38,450,000 39,100,000
سایپاکوییک دنده ای دنده ای 0 39,800,000
سایپاکوییک اتوماتیک اتوماتیک 0 42,000,000
سایپاوانت زامیاد 24 34,500,000 34,379,000
سایپاوانت زامیاد 24 گازسوز گازسوز 37,864,000 37,000,000
سایپاوانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) گازسوز 41,300,000 40,134,000
سایپاوانت زامیاد 24 دیزل دیزل 39,000,000 38,066,000
سایپاوانت پادرا انژکتوری PE6 انژکتوری PE6 43,700,000 44,644,000
سایپاآریو 1500 دنده دستی 47,700,000 48,745,000
سایپاآریو 1600 دنده دستی 4,890,000 49,745,000
سایپاآریو 1600اتوماتیک 55,800,000 57,815,000
سایپازوتی - Z300 0 76,650,000
سایپاچانگان CS35مونتاژ دنده‌ای 59,500,000 59,179,000
سایپاچانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک 70,300,000 69,057,000
سایپاکیا سراتو 1600 دنده ای 87,500,000 86,429,000
سایپاکیا سراتو 1600 دنده ای (آپشنال) 86,400,000 81,362,000
سایپاکیا سراتو 2000 اتوماتیک 97,500,000 96,145,000
سایپاکیا سراتو 2000 اتوماتیک (آپشنال) 105,000,000 104,158,000
سایپاون ایویکو0 137,500,000
سایپامینی‌بوس ایویکو0 169,800,000

فهرست محصولات سایپاهر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز