قیمت محصولات سایپا

قیمت محصولات سایپا در سایت روزنامه فرصت امروز بر اساس قیمت روز نمایندگی های سایپا و مراجعه خبرنگاران روزنامه به بازار خودرو بروز می شود. قیمت انواع پراید , کیا سراتو, تیبا, ساینا, کوبیک, وانت زامیاد, چانگان و آریو.

استفاده از بخش قیمت های خودرو تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.

برند خودروجستجو در مدل خودروتوضیحاتقیمت بازار آزادقیمت نمایندگی
سایپاسایپا 111 SE سفید 21,600,000 21,027,000
سایپاسایپا 111 SEتنوع رنگ 21,900,000 21,282,000
سایپاسایپا SE 131 سفید 21,200,000 20,792,000
سایپاسایپا SE 131 تنوع رنگ 21,400,000 21,052,000
سایپاسایپا SE 131 پایه گازسوز سفید 22,600,000 21,850,000
سایپاسایپا SE 131 پایه گازسوز تنوع رنگ 22,700,000 22,200,000
سایپاسایپا 132 SEسفید 21,200,000 20,692,000
سایپاسایپا 132 SE تنوع رنگ 21,400,000 20,952,000
سایپاسایپا 151 SE 20,000,000 19,000,000
سایپاتیبا SX سفید 25,500,000 24,968,000
سایپاتیبا SX تنوع رنگ 25,400,000 25,228,000
سایپاتیبا SX . دوگانه ‌سوز سفید 26,800,000 26,468,000
سایپاتیبا SX . دوگانه‌ سوز تنوع رنگ 27,100,000 26,728,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک SX سفید0 27,458,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک SX تنوع رنگ0 27,718,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک EXسفید 27,500,000 27,458,000
سایپاتیبا 2 - هاچ بک EXتنوع رنگ 27,600,000 27,718,000
سایپاساینا SX ساینا SX 26,850,000 26,850,000
سایپاساینا EX (سفید) سفید 28,200,000 27,888,000
سایپاساینا EX تنوع رنگ 28,200,000 28,148,000
سایپاکوییک دنده ای دنده ای 00
سایپاکوییک اتوماتیک اتوماتیک 00
سایپاوانت زامیاد 24 33,000,000 32,607,000
سایپاوانت زامیاد 24 گازسوز گازسوز 36,092,000 35,600,000
سایپاوانت زامیاد 24 دیزل دیزل 39,000,000 38,066,000
سایپاوانت پادرا انژکتوری PE6 انژکتوری PE6 43,000,000 42,000,000
سایپاآریو 1500 دنده دستی 47,500,000 46,628,000
سایپاآریو 1600 دنده دستی 48,600,000 48,400,000
سایپاآریو 1600اتوماتیک 56,700,000 54,748,000
سایپازوتی - Z300 0 76,650,000
سایپاچانگان CS35مونتاژ دنده‌ای 57,500,000 55,400,000
سایپاچانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک 66,000,000 65,000,000
سایپاکیا سراتو 1600 دنده ای 75,938,000 75,938,000
سایپاکیا سراتو 1600 دنده ای (آپشنال) 81,500,000 81,362,000
سایپاکیا سراتو 2000 اتوماتیک 91,500,000 91,000,000
سایپاکیا سراتو 2000 اتوماتیک (آپشنال) 99,000,000 97,000,000
سایپاون ایویکو 137,500,000 137,500,000
سایپامینی‌بوس ایویکو 169,600,000 169,800,000

لیست خودروهای سایپاهر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 86073308

info@Forsatnet.ir

شبکه های اجتماعی فرصت امروز